Στις 20 Δεκεμβρίου νέα συνεδρία του Φορέα. Νέες αξιολογήσεις αν…


Έληξε χθες Τρίτη η διήμερη συνεδρία του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης κατά την οποία εξετάστηκαν θέματα πολιτικής του, συνεπώς, δεν υπάρχει θέμα ανακοίνωσης νέων αξιολογήσεων πιστοποιήσεων προγραμμάτων σπουδών.

Η επόμενη μονοήμερη συνεδρία καθορίστηκε για τις 20 Δεκεμβρίου οπόταν αναμένεται να αξιολογηθούν τα ΜΙΕΕΚ αν η διαδικασία εξέτασης τους έχει ολοκληρωθεί. Επίσης θα εξεταστούν οι αιτήσεις όσων κολλεγίων ή πανεπιστημίων απαντήσουν στις παρατηρήσεις που τους έχουν σταλεί με επιστολές και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία για αξιολόγηση.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

37