Στις 21και 22 Οκτωβρίου το Παγκύπριο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου


Η Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Παγκύπριου Συνεδρίου της στις 21και 22 Οκτωβρίου 2016, με τίτλο: «Εκπαίδευση, Διεπιστημονικότητα και Σύγχρονος Κόσμος: Ο Ρόλος, η Συνεισφορά και Σημασία της Εκπαιδευτικής Έρευνας».

Το ΙΔ΄ Παγκύπριο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου φιλοδοξεί να αναδείξει ζητήματα που άπτονται του ρόλου, της συνεισφοράς και της σημασίας της εκπαιδευτικής έρευνας στις τρέχουσες ιστορικο-κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες, όπου η ευρύτερη εκπαίδευση και η επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών επαναπροσδιορίζονται προσεγγίζοντας διεπιστημονικά τις αναδιαμορφούμενες τοπικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προκλήσεις ως απότοκο των συνεχών αλλαγών στις συνθήκες αυτές.

Πρόεδρος Συνεδρίου: Λεωνίδας Κυριακίδης

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τέλος εγγραφής: Μέλη: €50, Μη Μέλη €80, Φοιτητές €30

Τέλος ανανέωσης συνδρομής στην ΠΕΚ για τα έτη 2016-2018: €20

Η εγγραφή περιλαμβάνει συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου, το Πρόγραμμα και τα Πρακτικά του Συνεδρίου, καφέ, φαγητό και το Πιστοποιητικό Συμμετοχής.

Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν ατομικές ανακοινώσεις, συμπόσια και εργασίες υπό μορφήposter.  Οι ατομικές ανακοινώσεις και τα συμπόσια θα πρέπει να υποβάλλονται στην καταλληλότερη Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος.

Επίσης, για πρώτη φορά το Συνέδριο θα οργανώσει εργαστήρια για τα οποία θα ακολουθήσει άλλη σχετική ανακοίνωση.

Γλώσσα Συνεδρίου η Ελληνική

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο

Ιστοσελίδα: www.pek.org.cy

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]

Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή προτάσεων για οργάνωση εργαστηρίου:

  20Μαΐου2016

Υποβολή περιλήψεων ατομικών εργασιών, συμποσίων, εργασιών υπό μορφή poster:

  30Μαΐου2016

Ενημέρωση για αποδοχή περιλήψεων:

  30 Ιουνίου 2016

Υποβολή άρθρων για τα πρακτικά:

  1η Σεπτεμβρίου 2016

Εγγραφή συνέδρων (για συμπερίληψη

της περίληψης στα πρακτικά):

 

  10 Σεπτεμβρίου 2016

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


175