Στο στόχαστρο του Ελεγκτή το ωράριο εκπαιδευτικών. Εξηγήστε γιατί μόνο ο βιολογικός παράγοντας τους


Ο Γενικός Ελεγκτής επανέρχεται και στη φετινή ετήσια έκθεση του στο θέμα της μείωσης των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας τους. Ο Ελεγκτής αναφέρεται στην απαντητική επιστολή του Υπουργείου Παιδείας ημερ. 13.3.2013, σύμφωνα με την οποία «η μείωση στις διδακτικές περιόδους οφείλεται, μεταξύ άλλων, στον βιολογικό παράγοντα και την κόπωση και τη συνακόλουθη μείωση των αντοχών που επέρχεται με την πάροδο του χρόνου» και σημειώνει με έμφαση:  «Δεν μας έχει εξηγηθεί γιατί ο ίδιος αυτός βιολογικός παράγοντας δεν λαμβάνεται τότε υπόψη σε  όλο τον εργαζόμενο πληθυσμό, ειδικά σε χειρωνακτικά επαγγέλματα».

Στη συνέχεια τονίζεται:  

«Χωρίς η Υπηρεσία μας να υπεισέρχεται σε θέματα πολιτικής ή σε συνδικαλιστικά θέματα, θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα πρέπει να μελετήσει επιστημονικά, με διαφανείς διαδικασίες και στα πλαίσια δομημένου διαλόγου με τους εκπαιδευτικούς, την αναγκαιότητα μείωσης των διδακτικών περιόδων,υπό το πρίσμα των μη δεσμευτικών συστάσεων που απορρέουν από την Έκθεση των εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας και αφορούν στις Πολιτικές για την εκπαίδευση». 

Αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή:

«Διδακτικές περίοδοι Εκπαιδευτικών. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενές μας επιστολές, οι διδακτικές περίοδοι των Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθορίστηκαν μετά από συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου και των συντεχνιών τους και ανέρχονται σε 29 για τους Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης και 24 για τους Εκπαιδευτικούς Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και μειώνονται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, όπως φαίνεται στους πιο κάτω πίνακες:

Δημοτική Εκπαίδευση.
Υπηρεσία                    Διδακτικές περίοδοι  
1-14 χρόνια                             29
15-20 χρόνια                           27       
21 χρόνια και άνω ή

 με τη συμπλήρωση  
50ου έτους της ηλικίας            25

Μέση και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Υπηρεσία                    Διδακτικές περίοδοι  
0 - 7 9/12 χρόνια                     24
7 10/12 - 15 9/12 χρόνια        22
15 10/12 - 19 9/12                  20
19 10/12 χρόνια και άνω        18

Σχετικά, η Υπηρεσία μας παρατηρεί τα ακόλουθα:

(α)      Ο καθορισμός των διδακτικών περιόδων, όπως έχουμε πληροφορηθεί, έγινε στη βάση αξιολόγησης που διενεργήθηκε παλαιότερα για το χρόνο που αναλώνουν οι δάσκαλοι/καθηγητές για άλλα καθήκοντα, όπως ετοιμασία και διόρθωση γραπτών, προετοιμασία για παράδοση στην τάξη, κ.ά. Η εν λόγω αξιολόγηση ζητήθηκε στις προηγούμενες μας επιστολές, αλλά ουδέποτε μας έχει παρουσιαστεί. Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατη Έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη, ο διδακτικός χρόνος των εκπαιδευτικών κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ζητήσαμε από το Υπουργείο να μας πληροφορήσει κατά πόσο τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η εν λόγω Έκθεση συμπεριλαμβάνουν όλες τις απαλλαγές των εκπαιδευτικών από τον διδακτικό τους χρόνο, θεσμοθετημένες και μη.

(β)       Όπως παρουσιάζεται στον πιο πάνω πίνακα, οι διδακτικές περίοδοι μειώνονται αντιστρόφως ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και ζητήσαμε ενημέρωση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους έχουν καθοριστεί οι εν λόγω μειώσεις. Στην απαντητική επιστολή του ημερ. 13.3.2013, το Υπουργείο μας ανέφερε ότι η μείωση στις διδακτικές περιόδους οφείλεται, μεταξύ άλλων, στον βιολογικό παράγοντα και την κόπωση και τη συνακόλουθη μείωση των αντοχών που επέρχεται με την πάροδο του χρόνου.

Δεν μας έχει εξηγηθεί γιατί ο ίδιος αυτός βιολογικός παράγοντας δεν λαμβάνεται τότε υπόψη σε  όλο τον εργαζόμενο πληθυσμό, ειδικά σε χειρωνακτικά επαγγέλματα».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


56