Στον Κενεβέζο μέσω Τορναρίτη το θέμα των διδάκτρων και άλλα αιτήματα των Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων


Ο Πρόεδρος της  Επιτροπής Παιδείας της Βουλής Νίκος Τορναρίτης, με ερώτησή του στον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Κενεβέζο τον καλεί  να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, άμεσα, για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί το υπουργείο του σχετικά με τις εισηγήσεις και τα αιτήματα της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Ιδιωτικών Σχολείων, καθώς και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων ειδικά σήμερα που αντιμετωπίζουμε τη μεγάλη οικονομική κρίση. (Επισυνάπτεται στο τέλος, το λεπτομερές  υπόμνημα της Ομοσπονδίας)

Παραθέτουμε σε συντομία τα διάφορα προβλήματα και θέματα, τα οποία απασχολούν την Ομοσπονδία μας και κατ’ επέκταση του γονείς των παιδιών που φοιτούν στα Ιδιωτικά Σχολεία του τόπου μας:

(α) Ρύθμιση Διδάκτρων Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

(β) Εκσυγχρονισμός και τροποποίηση της νομοθεσίας των περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμων του 1971 έως 2008 και θέσπιση Κανονισμών για την εφαρμογή της

(γ) Εισδοχή μαθητών των ιδιωτικών σχολείων στα Πανεπιστήμια της Κύπρου με βάση τα Πιστοποιητικά Διεθνών εξετάσεων ή άλλα παρόμοια κριτήρια.

(δ) Άλλες Επιχορηγήσεις

ε) Δημιουργία Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Παιδείας ή σημαντική διεύρυνση του υφιστάμενου Τμήματος με κατάλληλο προσωπικό

(στ) Χορηγία και/ή Φορολογικά Κίνητρα

Ολόκληρο το υπόμνημα, στο έγγραφο που ακολουθεί:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


253