Στοπ λόγω κρίσης για νέο κατάλογο, Σχέδιο Αξιολόγησης και Ωρολόγιο


Το οικονομικό κόστος ενός νέου συστήματος διορισμών και ενός νέου σχεδίου αξιολόγησης εκμηδένισε τις πιθανότητες αποδοχής τους από την ΟΕΛΜΕΚ. Μιλώντας σήμερα στη διάρκεια της Τακτικής Συνεδρίας της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών Αντιπροσώπων που έγινε στη Δημοσιογραφική Εστία ο πρόεδρος της Οργάνωσης Δημήτρης Ταλιαδώρος αναφέρθηκε στην πορεία των συζητήσεων με το υπουργείο Παιδείας για τα δυο θέματα και είπε:

"Κατάλογος Διοριστέων

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 μας απέστειλε νέα πρόταση για το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία δύο καταλόγων για μια μεταβατική περίοδο δέκα ετών. Ένα από τα κριτήρια του νέου καταλόγου θα είναι οι γραπτές εξετάσεις, το αποτέλεσμα των οποίων καλύπτει το 50% του συνόλου των μονάδων των κριτηρίων που καθορίζει ο νέος κατάλογος.

Η Οργάνωσή μας μελέτησε την πρόταση αυτή και αποφάσισε ότι δεν αποδέχεται να συζητήσει νέο σύστημα διορισμού εφόσον δεν διασφαλιστεί πρώτα ο διορισμός των 950 συναδέλφων, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης. Θεωρούμε ότι η Πολιτεία με την πρόσκληση των συναδέλφων αυτών να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης έχει δεσμευτεί ηθικά να τους προσλάβει. Η Οργάνωσή μας διαφωνεί επίσης με την καθιέρωση γραπτών εξετάσεων για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών γιατί δεν θεωρεί ότι είναι το καθοριστικό κριτήριο για το αν είναι κάποιος κατάλληλος για να γίνει εκπαιδευτικός. Η Οργάνωσή μας κατέθεσε τις απόψεις της στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης, το οποίο συνήλθε στις 29 Οκτωβρίου 2012 και ζήτησε να προσκληθεί στο Συμβούλιο Παιδείας, όταν και αν συγκληθεί. Η θέση της Οργάνωσης μας για την προτεραιότητα διορισμού των εκπαιδευτικών που έχουν κάνει την Προϋπηρεσιακή Επιμόρφωση αντικρίστηκε θετικά από όλα τα πολιτικά κόμματα. Ο Υπουργός Παιδείας δεσμεύθηκε στη σύσκεψη αυτή εντός δύο ημερών να καταθέσει αναθεωρημένη πρόταση, η οποία μέχρι σήμερα δεν κατατέθηκε.

Η Οργάνωσή μας δεν θεωρεί σίγουρα το υπάρχον σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση αξιοκρατικό, αλλά όπως ομολογεί και το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα σύστημα αντικειμενικό, το οποίο δεν δέχεται παρεμβάσεις από κανένα.

Η διαφωνία της Οργάνωσής μας με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας είναι ακόμη πιο έντονη μετά την υιοθέτηση των μνημονιακών περικοπών στην παιδεία, οι οποίες έχουν περιορίσει δραστικά τις θέσεις εργασίας στην Εκπαίδευση.

Σχέδιο Αξιολόγησης

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2012 το Υπουργείο Παιδείας μας απέστειλε αναθεωρημένη πρόταση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, δύο ολόκληρα χρόνια μετά από την προηγούμενη, η οποία κατατέθηκε το Σεπτέμβριο του 2010. Η Οργάνωσή μας με επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας, στις 26 Σεπτεμβρίου 2012, του γνωστοποίησε την απόφασή της «όπως μη προσέλθει σε συζήτηση για το σχέδιο Αξιολόγησης που μας έχετε παραδώσει, αν δεν λυθεί προηγουμένως» το πρόβλημα της αξιολόγησης των καθηγητών Σχεδιασμού/Τεχνολογίας, ένα πρόβλημα που ο Υπουργός δεσμεύθηκε εδώ και μήνες γραπτώς να επιλύσει και να άρει την αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοι της ειδικότητας αυτής. Επί της ουσίας της πρότασης η Οργάνωσή μας δεν υιοθετεί την καθιέρωση εξετάσεων ως κριτηρίου για την προαγωγή των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Προβληματισμός υπάρχει στην Οργάνωσή μας αν μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τον τόπο μας και των περικοπών στην παιδεία ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί το προτεινόμενο σύστημα Αξιολόγησης, το οποίο προϋποθέτει σημαντικό οικονομικό κόστος. Εν πάση περιπτώσει στο διάλογο για την Αξιολόγηση δεν προσήλθε ούτε και οι συνάδελφοι της ΠΟΕΔ.

Επαναλαμβάνουμε και σήμερα ότι η Οργάνωσή μας πιστεύει ότι απαιτείται το συντομότερο δυνατόν να θεσμοθετηθεί ένα νέο σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα προωθεί την αξιοκρατία, θα εδράζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και θα καταργεί τη σημερινή αναχρονιστική μορφή του επιθεωρητή με ότι αυτό συνεπάγεται. Βασική προϋπόθεση της Οργάνωσής μας είναι ότι το τελικό κείμενο για να προχωρήσει προς τελική έγκριση είναι να υπάρχει η συναίνεση των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Το τελικό κείμενο της Αξιολόγησης θα τεθεί ενώπιον της Π.Σ.Γ.Α. για έγκριση.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Για το θέμα της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών το Επιστημονικό Συμβούλιο, στο οποίο η Οργάνωσή μας εκπροσωπείται έχει ετοιμάσει Συνολικό Σχέδιο Υποχρεωτικής Περιοδικής Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιείται εντός διδακτικού χρόνου. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι καμιά εξέλιξη δε σημειώθηκε, ούτε και κατά το τελευταίο εξάμηνο, στο καίριο αυτό ζήτημα της παιδείας μας. Το Υπουργείο δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με το τεράστιο αυτό ζήτημα που για την Οργάνωσή μας είναι μέγιστης σημασίας, θεωρούμε σκόπιμα, γιατί αντιμετωπίζει το ζήτημα αποκλειστικά και μόνο με οικονομικούς όρους. Ουσιαστική, όμως, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς θεσμοθέτηση ενός παραγωγικού και λειτουργικού συστήματος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ενός συστήματος που θα παρέχει ταυτόχρονα κίνητρα και ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ένα σημαντικό ζήτημα που διαχειρίστηκε το καλοκαίρι η ΟΕΛΜΕΚ ήταν η Ένα σημαντικό ζήτημα που διαχειρίστηκε το καλοκαίρι η ΟΕΛΜΕΚ ήταν η πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για την αλλαγή των Ωρολογίων Προγραμμάτων του Γυμνασίου και του Λυκείου. Η πρόταση του Υπουργείου κατατέθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2012 και απαιτήθηκαν διαπραγματεύσεις έξι μηνών μέχρι να δεσμευτεί το Υπουργείο Παιδείας ότι η αύξηση των διδακτικών περιόδων, που απαιτούσε ένα πρόσθετο κόστος 11 εκατομμυρίων ευρώ, δεν θα επέφερε την αύξηση των διδακτικών περιόδων των καθηγητών. Το Υπουργείο Παιδείας στη συνέχεια όμως αρνήθηκε να προχωρήσει στη θεσμοθέτηση των 140 πρόσθετων θέσεων των καθηγητών που απαιτούνταν για την εφαρμογή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος στο Γυμνάσιο. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία της Κυβέρνησης με την Τρόικα για αύξηση του διδακτικού χρόνου των εκπαιδευτικών καταδεικνύεται ότι ήταν εύλογες και βάσιμες οι ενστάσεις της Οργάνωσής μας.

Η Οργάνωσή μας πέτυχε, αφού δεν είχε την έμπρακτη κυβερνητική απόφαση για οικονομική στήριξη του όλου εγχειρήματος, να αποτρέψει την καθολική εφαρμογή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος. Η ΟΕΛΜΕΚ εισηγήθηκε και τελικά η πρότασή της έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Παιδείας την πιλοτική εφαρμογή του νέου Ωρολογίου σε τέσσαρα μόνο Γυμνάσια. Θα αναμένουμε την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του νέου Ωρολογίου Προγράμματος. Πιστεύουμε ότι η Οργάνωσή μας οφείλει να προχωρήσει και τη δημιουργία δικού της επιστημονικού μηχανισμού αξιολόγησης της εφαρμογής του νέου Ωρολογίου Προγράμματος".
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


185