Στρογγυλοποίηση των μισθών στον δημόσιο τομέα


ΚΥΠΕ - Νομοσχέδιο που διαλαμβάνει την ενσωμάτωση ή στρογγυλοποίηση των υφιστάμενων γενικών αυξήσεων και των τιμαριθμικών αυξήσεων στους ετήσιους βασικούς μισθούς της κρατικής υπηρεσίας, συζήτησε σήμερα Δευτέρα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, σκοπός του νομοσχεδίου, με τίτλο «Περί αναδιαρθρώσεως του κρατικού μισθολογίου», είναι η ενσωμάτωση των υφιστάμενων γενικών αυξήσεων (6,656%) και των τιμαριθμικών αυξήσεων (27,99%) που ίσχυαν μέχρι την 31.12.2017 στους ετήσιους βασικούς μισθούς της κρατικής υπηρεσίας.
Η πρόσθετη ετήσια δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στις €53.000. Από την στρογγυλοποίηση ενδεχομένως να προκύψει ετήσια αύξηση που μπορεί φτάσει μέχρι €5, ενώ στις περιπτώσεις που υπάρχει μείωση αυτή θα περιοριστεί στο €1, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση.
Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας Δημήτρης Λυσάνδρου, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξει η μορφή του προϋπολογισμού όπου παρουσιάζονται διαφορετικά τα εν λόγω ποσά, σημείωσε ότι εμμέσως πλην σαφώς, τροποποιείται ο προϋπολογισμός και επομένως η νέα νομοθεσία υπερισχύει στην έκταση που υπάρχει συμβατότητα.
Εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, αναφέρθηκε ότι εάν υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις δεν τίθεται θέμα τροποποίησης του προϋπολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθείται η καθορισμένη διαδικασία εξασφάλισης πρόσθετων πιστώσεων, όπως αναφέρθηκε.
Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας Δημήτρης Λυσάνδρου, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξει η μορφή του προϋπολογισμού όπου παρουσιάζονται διαφορετικά τα εν λόγω ποσά, σημείωσε ότι εμμέσως πλην σαφώς, τροποποιείται ο προϋπολογισμός και επομένως η νέα νομοθεσία υπερισχύει στην έκταση που υπάρχει συμβατότητα.
Εκ μέρους του υπουργείου αναφέρθηκε ότι εάν υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις δεν τίθεται θέμα τροποποίησης του προϋπολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση ακολουθείται η καθορισμένη διαδικασία εξασφάλισης πρόσθετων πιστώσεων, όπως αναφέρθηκε.
Να σημειωθεί πως η πιο πρόσφατη αντίστοιχη ενσωμάτωση είχε γίνει το 2005 με τον περί Αναδιαρθρώσεως του Κρατικού Μισθολογίου (Ενσωμάτωση Γενικών Αυξήσεων και Μέρους του Τιμαριθμικού Επιδόματος και Ρύθμιση Άλλων Συναφών Θεμάτων) Νόμο (Ν. 50(I)/2005), όταν ενσωματώθηκαν στους βασικούς μισθούς 44,447% των γενικών αυξήσεων και 220% του τότε ισχύοντος 250,69% τιμαριθμικού επιδόματος.
Σε ερωτήσεις βουλευτών για αν η ενσωμάτωση αυτή θα γίνει και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αναφέρθηκε πως αυτό δεν έγινε διότι εκεί ισχύουν μισθοδοτικές κλίμακες με μικρές διαφορές, ενώ ήδη κάποιοι μεγάλοι οργανισμοί έχουν προχωρήσει στην ενσωμάτωση αυτή.
Μετά την ενσωμάτωση στη δημόσια υπηρεσία, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας θα κληθεί να υιοθετήσει ανάλογες ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους συμφωνίες που έχουν συμφωνηθεί μετά από κοινωνικό διάλογο. Σημειώνεται ότι τα θέματα μισθοδοσίας στην δημόσια υπηρεσία καλύπτονται από νομοθεσία, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με συμφωνίες κυβέρνησης – συντεχνιών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


153