Σχέδιο παραχώρησης υποτροφιών σε όοους θέλουν να σπουδάσουν στην Ουγγαρία


Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ευχαρίστησε τον Πρέσβη για την επίσκεψη του και ανέφερε ότι προσβλέπει σε συνέχιση της ήδη στενής φιλίας των δύο χωρών, καθώς και σε περαιτέρω συνεργασία μέσα από τις διμερείς σχέσεις της Κύπρου και της Ουγγαρίας. Ο Υπουργός Παιδείας έκανε αναφορά στο υφιστάμενο Μνημόνιο Συνεργασίας που αφορά θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Έρευνας, ενώ παράλληλα, τόνισε ότι, πρόθεση του Υπουργείου είναι η προώθηση των θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των δύο χωρών στους πιο πάνω τομείς.

Όπως ανέφερε ο Ούγγρος Πρέσβης επιθυμία της χώρας του είναι η αύξηση του αριθμού των Κυπρίων φοιτητών που σπουδάζουν στην Ουγγαρία και η ενδυνάμωση της συνεργασίας στους τομείς που εμπίπτουν στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά και σε συνεννόηση με Πανεπιστήμια στην Ουγγαρία, έχει μελετηθεί σχέδιο για παραχώρηση υποτροφιών σε Κύπριους φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν στη χώρα του. Ο Ούγγρος Πρέσβης διευκρίνισε ότι επιθυμία της χώρας του είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας και στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα του πολιτισμού μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ως αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας των δύο χωρών.

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού επιβεβαίωσε την ύπαρξη πρόσφορου εδάφους για ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας στα πλαίσια του Μνημονίου Συνεργασίας, η οποία με μεθοδικότητα και συστηματικότητα θα επιτύχει την επίτευξη συγκεκριμένων αμοιβαίων στόχων που θα αποφέρουν οφέλη και στις δύο χώρες.

Ο Ούγγρος Πρέσβης ανταποκρίθηκε θετικά και έκανε αναφορά στην εμπειρία της χώρας του ως προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της Ε.Ε. Όπως τόνισε, ο Ούγγρος Πρέσβης είναι στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να προσφέρει κάθε βοήθεια στη χώρα μας κατά τη διαδικασία της επικείμενης ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Κύπρο, αλλά και για να μοιραστεί τις γνώσεις και εμπειρίες που αποκόμισε από την Ουγγρική Προεδρία. Τόσο ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού όσο και ο Ούγγρος Πρέσβης δεσμεύτηκαν να εργαστούν με κύριο στόχο τη περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στα θέματα της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, της Νεολαίας και του Αθλητισμού, τα οποία έχουν τεθεί ως προτεραιότητες για την Κυπριακή Προεδρία της Ε.Ε.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


184