Σχέδιο παροχής κινήτρων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας μέχρι 25 ετών


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει την προκήρυξη του πέμπτου από τα έντεκα νέα Σχέδια που παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Ζέτα Αιμιλιανίδου.
Από τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου 2016 το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα δέχεται αιτήσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου παροχής κινήτρων για την απασχόληση άνεργων νέων ηλικίας μέχρι 25 ετων. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με ανώτατο όριο €5.000 ή 60% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτούμενου με ανώτατο όριο €6.000 για πράσινα και γαλάζια επαγγέλματα. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του ανέργου για δώδεκα μήνες και καταβολή στον εργοδότη χορηγίας για τους πρώτους δέκα μήνες απασχόλησης. Το Σχέδιο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας www.mlsi.gov.cy/dl
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


654