Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία 2016-2017


Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) συστήνει όπως τα ενδιαφερόμενα σχολεία/νηπιαγωγεία προμηθευτούν και μελετήσουν τα έντυπα εφαρμογής του Σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία 2016-2017 από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΠ. Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι τα δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και τα δημόσια/κοινοτικά νηπιαγωγεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν δωρεάν φρούτα και λαχανικά σε όλους τους μαθητές τους.
Στα δημόσια δημοτικά σχολεία και στα δημόσια/κοινοτικά νηπιαγωγεία θα εφαρμοστεί από τις 26 Απριλίου 2017 μέχρι τις 9 Ιουνίου 2017, και στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία από τις 26 Απριλίου 2017 μέχρι τις 9 Ιουνίου 2017 ή μέχρι την τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς, όποιο από τα δύο προηγείται.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο τηλ: 22 557777

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


86