Σχολ. Εφορεία Ιδαλίου: Κενή θέση Σχολικού Βοηθού-Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες


H Σχολική Εφορεία Ιδαλίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση κενής θέσης Σχολικού Βοηθού-Συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία από τη Δευτέρα, 4/12/2017 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 6/12/2017 στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Ιδαλίου, Ευάγγελου Φλωράκη 1, 2550 Δάλι, τηλέφωνο επικοινωνίας 22441164.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


93