Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου -Υποβολή αιτήσεων ακαδημαϊκόύ έτος 2017-18


H Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου (ΣΜΙΚ) του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), αναγγέλλει την περίοδο υποβολής αιτήσεων για φοίτηση στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18.

Χτίζοντας απάνω στη συσσωρευμένη εμπειρία του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου στους τομείς της νευρολογίας, γενετικής και βιοϊατρικών επιστημών, η μεταπτυχιακή σχολή του Ινστιτούτου, Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, προσφέρει συνολικά 7 μεταπτυχιακά προγράμματα.

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ (MScπροσφέρονται στους ακόλουθους κλάδους: Ιατρική Γενετική, Μοριακή Ιατρική, Νευροεπιστήμη και Βιοϊατρική ‘Έρευνα. Τα προγράμματα χαρακτηρίζονται ως εντατικά, με διάρκεια 12 μηνών. Εντός του διαστήματος αυτού, οι φοιτητές ενσωματώνονται αμέσως στις ερευνητικές ομάδες του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και παράλληλα παρακολουθούν διαλέξεις μαθημάτων κοινού κορμού και μαθημάτων επιλογής. Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων MSc είναι η Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017.

Τα διδακτορικά προγράμματα (PhD) προσφέρονται στους ακόλουθους κλάδους: Ιατρική Γενετική, Μοριακή Ιατρική και Νευροεπιστήμη.Οι διδακτορικοί φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα του τομέα του κάθε προγράμματος, όπως επίσης και μαθήματα επιλογής. Ο στόχος είναι να αποκτήσουν τη θεωρητική γνώση του προγράμματος που επέλεξαν πριν προχωρήσουν στο ερευνητικό τους πρόγραμμα. Η ερευνητική διατριβή των διδακτορικών φοιτητών εκπονείται στα εργαστήρια του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Η διάρκεια της διδακτορικής φοίτησης  είναι 4 χρόνια. Καταληκτική ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων PhDείναι η Δευτέρα 22 Μαΐου 2017.

Τα προγράμματα προσφέρονται στην Αγγλική γλώσσα.

Προσφέρονται υποτροφίες τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων Μάστερ όσο και σε επίπεδο Διδακτορικών προγραμμάτων.

Η Σχολή Μοριακής Ιατρικής Κύπρου συμμετέχει στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές της να υποβάλουν αίτηση για επιχορηγημένη μετάβαση και διαμονή στο εξωτερικό για σπουδές ή για πρακτική άσκηση.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Σχολής www.cing.ac.cy/csmm/για όλες τις σχετικές πληροφορίες και για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες από το Γραφείο Εκπαίδευσης της ΣΜΙΚ στο τηλέφωνο 22 392840.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


147