Σχολική Εφορεία Ακακίου: Προκήρυξη θέσεων Σχολικής Βοηθού Νηπιαγωγείου και καθαρίστριας


  Η Σχολική Εφορεία Ακακίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση θέσεων Σχολικής Βοηθού Νηπιαγωγείου και καθαρίστριας 4ώρης απασχόλησης στα εκπαιδευτήρια Ακακίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Ακακίου (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ) σε ώρες γραφείου από την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κάθε θέση και των όρων εργοδότησης.

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο της Σχολικής Εφορείας Ακακίου, το αργότερο μέχρι τις 9.00 π.μ. της Παρασκευής, 2 Ιουνίου 2017. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22823466, ώρες γραφείου.





Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.



Newsletter










135