Σχολική Εφορεία Γερίου: Αιτήσεις για πλήρωση 2 κενών θέσεων


Η Σχολική Εφορεία Γερίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 2 κενών θέσεων ως εξής: Μία (1) θέση Σχολικής Βοηθού με πλήρη απασχόληση στο Β' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γερίου, και μία (1) θέση με μερική απασχόληση (6 ώρες την εβδομάδα με 10μηνο Συμβόλαιο), Βοηθ. Γραμματειακού Προσωπικού στο Α' και Β' Δημόσιο Νηπιαγωγείο Γερίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τη θέση Σχολικού Βοηθο ύ, πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες για τη θέση Βοηθ. Γραμματειακού Προσωπικού, πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου και να γνωρίζουν πολύ καλά τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.

Για πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες/νοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορίας Γερίου, Ελευθερίας 16, 2200 Γέρι και στο τηλέφωνο 22467332.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019 στις 11:30 π.μ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


304