Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων: Κενή θέση Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού


Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μιας κενής θέσης Βοηθητικού Γραμματειακού Προσωπικού στο Δημοτικό Σχολείο Φρενάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Κοκκινοχωρίων, τηλ. 23740434, που στεγάζονται στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου, από 19/10/2018 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιο πάνω θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων το αργότερο μέχρι τις 26/10/2018 και ώρα 12:00 μ.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter29