Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων: Κενή θέση Σχολικού Βοηθού


Η Σχολική Εφορεία Κοκκινοχωρίων ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερομένους/ες για πλήρωση μιας κενής θέσης Σχολικού Βοηθού στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Φρενάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Κοκκινοχωρίων (Αρ. τηλεφώνου 23740434), που στεγάζονται στο Γυμνάσιο Κοκκινοχωρίων Πάνου Ιωάννου, από 10/12/2018 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιο πάνω θέση.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


140