Σχολική Εφορεία Λατσιών. Πλήρωση κενών θέσεων


Η Σχολική Εφορεία Λατσιών ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για πλήρωση των πιο κάτω θέσεων:

(α) 2 κενών θέσεων καθαριστριών πάνω σε δεκάμηνη βάση για 4 ώρες ημερησίως, μία για τη Δημοτική και μία για τη Μέση Εκπαίδευση,

(β) από ενδιαφερόμενες, για καθαρίστριες πάνω σε εποχιακή βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της Σχολικής Εφορείας, για αντικαταστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποτείνονται στη Σχολική Εφορεία Λατσιών, για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τους όρους εργοδότησης.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λάσιων, που βρίσκονται στην οδό Αργολίδος 31, 2222 Λατσιά (στο χώρο του Λυκείου Λατσιών), τηλ. 22481897/22483254, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12.00 μ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


286