Συμφωνία συνεργασίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και Ευρωπαϊκού Πανεπ. Κύπρου


Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου απέκτησε νέο ακαδημαϊκό εταίρο στην Ελλάδα. Πρόκειται για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο -  μετά από απόφαση της Συγκλήτου – προχώρησε στην υπογραφή συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαπανεπιστημιακή συνεργασία των δύο ιδρυμάτων αφορά ακαδημαϊκά ζητήματα πρωταρχικής εκπαιδευτικής σημασίας όπως είναι, μεταξύ άλλων, η σύμπραξη σε ίδρυση κοινών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, η έρευνα και η κινητικότητα φοιτητών και διδασκόντων.

Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία κομίζει προστιθέμενη ακαδημαϊκή αξία με πολλαπλασιαστική ισχύ για τα δύο πανεπιστήμια, ειδικότερα στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας όπου το ζητούμενο είναι η διαπανεπιστημιακή συνέργια.

Την απόφαση της συγκλήτου κοινοποίησε ο πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθηγητής Κωνσταντίνος Ρέμελης στον αντιπρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθηγητή Κώστα Γουλιάμο.

Σε δήλωσή του, ο κ. Γουλιάμος ανέφερε ότι «το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου υλοποιώντας το πρόγραμμα διαπανεπιστημιακής συνεργασίας με σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, συμβάλλει στην ανάπτυξη, την προαγωγή και την ισχυροποίηση των ερευνητικών και επιστημονικών δεδομένων».

Τέτοιες συμπράξεις, πρόσθεσε, «αποδεικνύουν μεταξύ άλλων ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  αναγνωρίζεται ως σημαντικός ακαδημαϊκός εταίρος από ιδρύματα με παράδοση στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης».Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

16