Συμφωνία Συνεργασίας Πανεπιστημίου Νεάπολις και Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


Σημαντική συμφωνία υπογράφηκε την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου από τους Κοσμήτορες των Σχολών καθηγητές κκ Μιχαήλ Σπουρδαλάκη και Σπύρο Βλιάμο αντίστοιχα και του Προέδρου του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Καθηγητή κ. Νικόλαο Ηρειώτη.

Σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπογράφηκε, οι δύο Σχολές  αποφασίζουν να υλοποιήσουν επιστημονική συνεργασία, η οποία θα αναπτύξει δραστηριότητες σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και θα περιλαμβάνει

•Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού

•Ανταλλαγή φοιτητών

•Ανταλλαγή μη επιστημονικού προσωπικού .

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής είναι δυνατή η άμεση από κοινού, υλοποίηση νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, αλλά και η συνεργασία στα υφιστάμενα Προγράμματα, με ανάληψη, από κάθε πλευρά, των επιστημονικών τομέων, στους οποίους, η κάθε πλευρά έχει συγκριτικό γνωστικό πλεονέκτημα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


169