Συμφωνίας συνεργασίας ΤΕΠΑΚ και Ινστιτούτου Θαλάσσιων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου


Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Μαΐου, υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Υποθέσεων Ανατολικής Μεσογείου (MARINEM - Maritime Institute of Eastern Mediterranean), στο Κτήριο Πρυτανείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψε εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός. Παρόντες κατά την υπογραφή της συμφωνίας ήταν επίσης οι καθηγητές Βασίλης Γκέκας, Τάκης Κασπαρής, οι αναπληρωτές καθηγητές Κρίστης Χρυσοστόμου, Διόφαντος Χατζημιτσής, Φώτης Παναγίδης, ο Εκτελών χρέη Αν. ΔΔΟ Φίλιππος Φιλίππου, καθώς και οι Προϊστάμενοι Διοικητικών Υπηρεσιών Ζήνων Αχιλλίδης και Χαράλαμπος Χρυσοστόμου.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός αναφέρθηκε στη στενή συνεργασία ανάμεσα στο Maritime Institute of Eastern Mediterranean και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ειδικότερα με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου και την κοινή εμπλοκή τους σε υπό υλοποίηση ερευνητικά προγράμματα σε θέματα τηλεπισκόπησης και συλλογής γεωγραφικών πληροφοριών καθώς και στον τομέα των θαλασσίων εφαρμογών.  Περαιτέρω, αναφέρθηκε στη συνεργασία του Ινστιτούτου με το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας σε θέματα πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Ο κ. Αναγιωτός επεσήμανε τις μεγάλες προοπτικές επέκτασης της συνεργασίας του Ινστιτούτου με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.  Ανακοίνωσε τη σύσταση, από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, συμβουλευτικής επιτροπής η οποία, σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους, ξεκίνησε τη διαδικασία εκπόνησης πρότασης που θα κατατεθεί ενώπιον της Πολιτείας για ίδρυση κατεύθυνσης Ναυτικής Μηχανικής στο ΤΕΠΑΚ. 

Μέσα στα πλαίσια της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και των προσφάτων εξελίξεων, ο κ. Αναγιωτός επεσήμανε τον καίριο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο στα ενεργειακά θέματα της χώρας.  Τόνισε τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει το ΤΕΠΑΚ στην υποστήριξη της τοπικής κυπριακής βιομηχανικής δραστηριότητας μέσω του υψηλά καταρτισμένου ερευνητικού δυναμικού του το οποίο έχει να επιδείξει εμπειρογνωμοσύνη και πραγματογνωμοσύνη σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων.  Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο στρατηγικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας και δη το ΤΕΠΑΚ στην συλλογική προσπάθεια για κοινές δράσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας και της εξόδου από την κρίση.

Σε χαιρετισμό του ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου κος Ζαχαρίας Σιόκουρος αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας του Ιδιωτικού με τον Δημόσιο Τομέα και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, στην προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας του τόπου και την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης ιδιαίτερα για την νέα γενιά κάτι που αποτελεί και πρωταρχική σήμερα επιδίωξη του Ινστιτούτου.

Αναφέρθηκε δε στις ευκαιρίες που δημιουργούνται στα πλαίσια της λεγόμενης "Γαλάζιας ανάπτυξης" που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί με πολλά προγράμματα. Την ανάπτυξη δηλαδή που βασίζεται στις δραστηριότητες της Θάλασσας. Κάτι στο οποίο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μας θα πρέπει να επικεντρώσουν μέρος των προγραμμάτων τους με άμεσο στόχο την δημιουργία των αναγκαίων στελεχών για τις ειδικότητες που η Κυπριακή οικονομία πραγματικά έχει ανάγκη είτε αυτές είναι στο χώρο της Ναυτιλίας είτε στην εξόρυξη και εκμετάλλευση των Υδρογονανθράκων είτε και σε άλλους τομείς της Θάλασσας όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες αλλά και η Καινοτομία.

Κατά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Συνεργασίας παρέστησαν εξάλλου οι Σύμβουλοι του Ινστιτούτου κύριοι Μ. Δρουσιώτης και Μ. Δημητρίου καθώς επίσης και απόφοιτοι του ΤΕΠΑΚ που εργοδοτούνται ή συνεργάζονται σε προγράμματα του Ινστιτούτου.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


81