Σύμφωνο συνεργασίας Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Αιγαίου


Σημαντική συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου υπογράφηκε στη Λευκωσία και αφορά συνέργειες σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο.

Στην τελετή της συμφωνίας συμμετείχαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου καθηγητής Πάρις Τσάρτας, οι πρυτανικές αρχές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ)  καθηγητές ΑνδρέαςΓρ. Ορφανίδης, Ανδρέας Μακρής και Κώστας Γουλιάμος, οι κοσμήτορες και πρόεδροι τμημάτων του πανεπιστημίου. Παρών επίσης ήταν και ο π. πρύτανης και π. υφυπουργός παιδείας της Ελλάδας καθηγητής Θεόδωρος Παπαθεοδώρου. Τη συμφωνία υπέγραψαν ε μέρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ο καθηγητής Ανδρέας Γρ. Ορφανίδης και εκ μέρους του Πανεπιστημίου του Αιγαίου ο καθηγητής Πάρις Τσάρτας.

Η συμφωνία αποσκοπεί και, παράλληλα, εστιάζειστην ισχυροποίηση του ερευνητικού έργου με αφορμή το HORIZON 2020, στην ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών), στις ακαδημαϊκές ανταλλαγέςκαι, επίσης, στην ενίσχυση, τη συστηματοποίηση και την προβολή της επιστημονικής και κοινωνικής συμβολής των δύο Πανεπιστημίων σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εμφανίζεται στο καλύτερο 3% έως 5% της παγκόσμιας κατάταξης πανεπιστημίων. Παράλληλα, ανήκει στην ομάδα των «7+1» ελληνικών Πανεπιστημίων που έχουν συγκροτήσει διαπανεπιστημιακή συνεργασία στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Κύπρο που έχει υπογράψει συμφωνία ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας με το μεγαλύτερο αριθμό Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη διαμόρφωση ενός «οδικού χάρτη» δράσεων, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου καθηγητής Πάρις Τσάρταςυπογράμμισε πως «το πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο Πανεπιστημίωνείναι κομβικής σημασίας για την εκπαιδευτική στρατηγική των δύο Ιδρυμάτων αλλά και την ερευνητική ανάπτυξη των χωρών τους. Αποτελεί εφαλτήριο εξωστρέφειας για τη διάδοση εμπειρίας και γνώσης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για διαπανεπιστημιακές συνέργειες. Ακόμη περισσότερο εάν αναλογιστεί κανείς τις διαχρονικές εθνικές, πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα στην Κύπρο και τα νησιά του Αιγαίου όπου το Πανεπιστήμιο διαθέτει σχολές και τμήματα».

Από πλευράς Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ο αντιπρύτανης, καθηγητής Κώστας Γουλιάμος,χαιρέτησε «την «προσήλωση των δύο πανεπιστημίων για συνδιαμόρφωση πεδίων αριστείας και καινοτομίας τόσο σε ερευνητικά προγράμματα όσο και σε προγράμματα σπουδών».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


169