Συμμετοχή καθηγητών του CDA στο Πρόγραμμα Erasmus+


   Την εβδομάδα 6-13 Mαρτίου 2018, καθηγητές του CDA, στο πλαίσιο του  Προγράμματος Erasmus+  είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Guarda Polytechnic Portugal και να συναντήσουν ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό όπως και φοιτητές του Πανεπιστημίου.

ΟΙ καθηγητές του CDA είχαν την ευκαιρία να κάνουν παρουσίαση σε θέμα σχετικά με τα τουριστικά και να συζητήσουν με τους υπεύθυνους καθηγητές του κλάδου για ακαδημαϊκά θέματα, όπως  και για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, τόσο σε θέματα τουριστικών σπουδών, κινητικότητας και ερευνητικών προγραμμάτων.

Χαρακτηρίζουν την επίσκεψή τους άκρως εποικοδομητική και κρίνουν ότι συμβάλλει στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και στην ενίσχυση της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


61