Συμμετοχή Κολλεγίου CDA στο πρόγραμμα Staff Mobility του Erasmus+


ΓΡΑΦΕΙ ΕΥΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ*

Από τις 28 Ιανουαρίου μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2017 ταξιδέψαμε στην Ουγγαρία, και συγκεκριμένα στο University of Szeged, στην πόλη Szeged, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Staff Mobility του Erasmus+. Συμμετείχαμε εκ μέρους του Κολλεγίου CDA η Εύη Παπαχριστοφόρου, Καθηγήτρια Μάρκετινγκ και η Χαρούλα Χαραλάμπους, Καθηγήτρια Λογιστικής.

Οι δυνατότητες που σου δίνονται μέσα από το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+για διδασκαλία είναι εξίσου σημαντικές και χρήσιμες τόσο για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό όσο και για τους φοιτητές. Οι εμπειρίες που αποκομίζεις μέσα από την κινητικότητα για διδασκαλία σου δίνουν τις δυνατότητες να αναπτύξεις ως ακαδημαϊκός νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και νέα μέσα διδασκαλίας. Η επαφή με άλλα ευρωπαϊκά ιδρύματα μας έδωσε τη σπουδαία ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με συναδέλφους, όχι μόνο γύρω από τα ζητήματα του γνωστικού μας αντικειμένου αλλά και για ευρύτερης φύσεως ζητήματα όπως για τη διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και για την ενθάρρυνση των φοιτητών για κινητικότητα.

Γνωρίσαμε και συνομιλήσαμε με φοιτητές του πανεπιστημίου, ανταλλάξαμε εκπαιδευτικές μεθόδους με συναδέλφους και διευρύναμε τους ορίζοντες των γνώσεων μας αλλά και τον κύκλο των γνωριμιών μας. Σίγουρα, η δημιουργία και η ενδυνάμωση ακαδημαϊκών δικτύων συνεισφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα και ευρύτερα στη γνώση.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η διδακτική αποστολή Erasmus+ απέδωσε περισσότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η εμπειρία μας ήταν καθόλα θετική, δεδομένης και της εξαιρετικής φιλοξενίας που τύχαμε τόσο από τους φοιτητές, και από τους συναδέλφους αλλά και ιδιαιτέρως από τον Erasmus Officer Dr. Habil Jozsef Gal.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


65