Συμμετοχή Πανεπιστημίου Frederick σε διαπανεπιστημιακό εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα


Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων στην τελευταία της συνεδρίαση ενέκρινε την προσφορά του διαπανεπιστημιακού, εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος “MScin Informationand Communication Technology enabled Education for Sustainable Development” από το Πανεπιστήμιο Frederick. Το ιδιαίτερα καινοτόμο αυτό πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί στα πλαίσιατου ευρωπαϊκού έργου “Information and Communication Technology enabled Education for Sustainable Development” (ICTeESD), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο αυτό ανέπτυξε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θα παρέχεται εξ αποστάσεως, μέσω μιας υπερσύγχρονης πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στο πεδίο της αξιοποίησης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας για την παροχή εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη. Η κοινοπραξία που ανέπτυξε το πρόγραμμα αυτό περιλάμβανε το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το οποίο συντόνιζε το έργο, το Πανεπιστήμιο Frederick, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το DublinCityUniversity της Ιρλανδίας, το UniversityofUppsala της Σουηδίας, το UniversityofGraz της Αυστρίας και το DaugavpilsUniversity της Λετονίας. H ομάδα των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Frederick είχε σημαντική συνεισφορά στο συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος, στην ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων, καθώς και στο μηχανισμό εσωτερικής διασφάλισης ποιότητας.

Η προσφορά του προγράμματος αναμένεται να ξεκινήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2013–2014. Τα πανεπιστήμια που θα προσφέρουν από κοινού το πρόγραμμα θα είναι το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το DublinCityUniversity, το UniversityforPeace του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κόστα Ρίκα και το Πανεπιστήμιο Frederick, το οποίο θα συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος στην προσφορά του προγράμματος.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό σταθμό για το Πανεπιστήμιο Frederick, καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα αποτελέσει το πρώτο διαπανεπιστημιακό, κοινό πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα προσφέρει. Σημειώνεται ότι, ήδη προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο, με σημαντική επιτυχία, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «MSc στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη». Η προσφορά του νέου αυτού προγράμματος καθιερώνει το Πανεπιστήμιό Frederick ως ένα περιφερειακό κόμβο στα θέματα που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς έρχεται να προστεθεί στην επικείμενη ένταξη του Πανεπιστημίου στο Δίκτυο Μεσογειακών Πανεπιστημίων για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


150