Συμμετοχή της ΓΔ του ΥΠΠ κας Αίγλης Παντελάκη σε συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου


Η Γενική Διευθύντρια (ΓΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) κα Αίγλη Παντελάκη συμμετείχε στις 10-12 Ιουνίου 2018 στη συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση της επικείμενης Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1η Ιουλίου - 31 Δεκεμβρίου 2018).

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας, της οποίας το σύνθημα είναι: “Η Ευρώπη προστατεύει”, στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Ανάμεσα στα ζητήματα που θα απασχολήσουν τα κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της  Αυστριακής Προεδρίας είναι η αυτόματη αναγνώριση διπλωμάτων δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ενίσχυση της εκμάθησης των γλωσσών και το όραμα για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης.

Σημαντικά ζητήματα θα αποτελέσουν οι διαπραγματεύσεις για τον κανονισμό για το νέο  χρηματοδοτικό πρόγραμμα Erasmus 2021-2017 και το πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης (ET2020) μετά την περίοδο 2020.

«Η Κύπρος χαιρετίζει και στηρίζει θερμά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus στα 30 δις για το 2021-2017», ανέφερε η κα Παντελάκη.  Η αύξηση αυτή, πρόσθεσε, «θα μας επιτρέψει να στηρίξουμε τα φιλόδοξα προγράμματα για την ενδυνάμωση των νέων, τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


120