Συμμετοχή του Δημόσιου Νηπιαγωγείου Τραχωνίου στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2


ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Τραχωνίου συμμετέχει, για την περίοδο 2018-2020, μαζί με 3 άλλα σχολεία, από την Λετονία (Ρίγα), την Εσθονία (Ταλίν) και την Τουρκία (Ντιγιαρμπακίρ) στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA229 Σχολική Εκπαίδευση με θέμα «Me and My Family-Εγώ και η οικογένεια μου”.

Η απόφαση για την ένταξη μας στο πιο πάνω πρόγραμμα, πάρθηκε μέσα από την ανάγκη μας για περαιτέρω επιμόρφωση και διαπίστωση ότι η σύγχρονη εκπαίδευση αντιμετωπίζει ουσιαστικές αλλαγές ανάλογα με τις ανάγκες της πολυπολιτισμικής κοινωνίας και των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Η ανάπτυξη καινοτόμων πόρων διδασκαλίας, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η εμπλοκή των γονέων είναι από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και φροντίδας των παιδιών. Το πρόγραμμα «Me and My Family-Εγώ και η οικογένειά μου» στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης των οικογενειών και στην αύξηση της συμμετοχής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία, με την ενσωμάτωση δειγμάτων βέλτιστων πρακτικών για τη συνεργασία με τις οικογένειες στα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης. Τα νηπιαγωγεία τεσσάρων χωρών έχουν ενώσει τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πόρου, τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων υποστήριξης για εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν προσχολικά προγράμματα σπουδών και την απόκτηση νέων μεθόδων συνεργασίας με οικογένειες.

Οι στόχοι του προγράμματος έχουν ως εξής:
- ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού βιβλίου «Εγώ και η οικογένειά μου» που περιλαμβάνει περιγραφές γεγονότων και δραστηριοτήτων.
- ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων και των κινήτρων με τη διεξαγωγή εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων όπου εμπλέκονται τα παιδιά και οι οικογένειές τους ·
- προώθηση της επαγγελματικής εξέλιξης και της ανταλλαγής εμπειριών των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης ·
- δοκιμές στην εκπαιδευτική πρακτική των νεοαποκτηθέντων μεθόδων, τεχνικών  και παιχνιδιών,
- προώθηση της διάδοσης των βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών τω παιδιών της προσχολικής ηλικίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες:
- οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στα νηπιαγωγεία,
- τα παιδιά που συμμετέχουν στην προσχολική εκπαίδευση,
- γονείς και άλλα μέλη της οικογένειας ·
- παιδιά με οικογένειες με λιγότερες ευκαιρίες (πολιτισμικές διαφορές, κοινωνικοοικονομικά εμπόδια, προβλήματα υγείας) ·
- οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στον τομέα της στοιχειώδους εκπαίδευσης, της ειδικής εκπαίδευσης και της άτυπης εκπαίδευσης.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής προβλέπεται κινητικότητα εκπαιδευτικών στα συνεργαζόμενα σχολεία του εξωτερικού. Η πρώτη κινητικότητα εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2019 στη Ρίγα της Λετονίας και η δεύτερη κινητικότητα πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2019.  Αναμένονται οι επόμενες κινητικότητες σε Τουρκία και Εσθονία και η τελική κινητικότητα σε Λετονία για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα κάθε κινητικότητας περιλαμβάνει:

- κοινές δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού μικρής διάρκειας ·
- εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν για την κατάρτιση των συμμετεχόντων και των τοπικών εκπαιδευτικών (μουσική και δράμα, τέχνες, χειροτεχνία, αθλητισμός),  ·
- κινητή έκθεση παιδικών σχεδίων / ζωγραφικών έργων "Εγώ και η οικογένειά μου".
- εικονικές γκαλερί των φωτογραφιών των παιδιών με τη βοήθεια μελών της οικογένειας "Εγώ και η χώρα μου" ·
- συλλογή χαιρετισμών βίντεο "Πείτε γεια".

-επισκέψεις σε νηπιαγωγεία, γνωριμία της κουλτούρας και του πολιτισμού της κάθε χώρας.

-συζητήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα της κάθες χώρας.
- δραστηριότητες ή εκδηλώσεις που αφορούν παιδιά και τις οικογένειές τους .

Το πρόγραμμα στην Κύπρο περιελάμβανε:

  • Εργαστήρια Τέχνης για παιδιά και εκπαιδευτικούς.
  • Συνεδριάσεις Προσωπικού.
  • Παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων, για γονείς και παιδιά, που έγιναν τη φετινή σχολική χρονιά σχετικές με το πρόγραμμα, από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες.
  • Παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Κύπρου.
  • Παρουσίαση και συμμετοχή σε παραδοσιακά παιχνίδια προερχόμενα από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες.  Στα παραδοσιακά παιχνίδια συμμετείχαν τόσο γονείς όσο και παιδιά. 
  • Δειγματικά μαθήματα με συμμετοχή των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων σχολείων.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου αναμένονται:
- το ηλεκτρονικό βιβλίο "Εγώ και η οικογένειά μου", που περιλαμβάνει τουλάχιστον δώδεκα περιγραφές εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από τους εταίρους για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
- ανάπτυξη σχεδίου eTwinning για το ίδιο θέμα,
- έγκριση των πόρων διδασκαλίας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής ·
- Δημιουργία του blog του έργου και ενός προφίλ σε μερικά από τα κοινωνικά μέσα.
- τοπικά σεμινάρια διάδοσης αποτελεσμάτων για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς (50 ή περισσότεροι συμμετέχοντες σε κάθε χώρα).
- μια τελική διάσκεψη με συμμετοχή συμμετεχόντων στο έργο και 50 ή περισσότερους τοπικούς συμμετέχοντες.

*Δημόσιο Νηπιαγωγείο Τραχωνίου, Λεμεσός, Κύπρος

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


865