Συμμετοχή του KES College στο Πανευρωπαϊκό Φόρουμ Τροφικής Κυριαρχίας Nyeleni 2016, στη Ρουμανία


Το KES College συμμετέχει στο Πανευρωπαϊκό Φόρουμ Τροφικής Κυριαρχίας Nyeleni 2016, στη Ρουμανία, Cluj-Napoc από τις 26 μέχρι και τις 30 Οκτωβρίου, με το δευτεροετή φοιτητή του προγράμματος σπουδών «Τεχνικός Παραγωγής Βιολογικών Προϊόντων», Κωνσταντίνο Βασιλείου.
Θέμα του συνεδρίου είναι: «Nyéléni Europe Forum For Food Sovereignty».
Ο Κωνσταντίνος πέραν του KES College εκπροσωπεί και το Σύνδεσμο Βιοκαλλιεργητών Κύπρου.
Την Κυπριακή αντιπροσωπεία απαρτίζουν εκπρόσωποι των Φίλων της Γής, του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Κύπρου και του Οικολογικού χωριού «Τρεις Ελιές».

 

Το φόρουμ  συγκεντρώνει περίπου 700 πανευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις με αποστολές και είναι η μεγάλη ευκαιρία να αρχίσει η δράση για την τροφική αυτάρκεια και κυριαρχία στην Ευρώπη.
Περισσότερες πληροφορίες για το Nyeleni: http://nyelenieurope.net/nyeleni-movement 

 

Οι θεματικές ενότητες του φόρουμ περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Παραγωγή και κατανάλωση: Αλλάζοντας τον τρόπο που παράγονται και καταναλώνονται τα τρόφιμα
  • Διανομή: Αλλαγή της διανομής τροφίμων
  • Εργασία και κοινωνικές συνθήκες: Η αποτίμηση της εργασίας και η βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών
  • Φυσικοί πόροι και κοινά αγαθά: Την ανάκτηση του δικαιώματος των φυσικών πόρων και των κοινών αγαθών
  • Πολιτικές: Αλλαγή πολιτικών που διέπουν την τροφή μας και τα γεωργικά συστήματα

 

Οι βασικοί στόχοι του Nyeleni είναι οι εξής:

  • Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.
  • Η δημιουργία κοινής βάσης και κατανόησης του όρου και της ουσίας της τροφικής κυριαρχίας στην Ευρώπη.
  • Η ανάπτυξη στρατηγικής και του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση και διεύρυνση του κινήματος της τροφικής κυριαρχίας στην Ευρώπη.
  • H επιρροή και η άσκηση πίεσης σε πολιτικό επίπεδο για υποστήριξη.

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


131