Συμμετοχή του Νηρέα σε Ερευνητικό Έργο ERANETMED


 ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΛΗΔΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΤΟΦΑ*

Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού, Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει την έναρξη εργασιών του έργου με τίτλο «Demonstration of dry fermentation and optimization of biogas technology forrural communities i n the MENA (MiddleEast & North Africa) region» και ακρώνυμο «BIOGASMENA» το οποίο εντάσσεται στην Ερευνητική Πρόκληση «Energy and Environment» (Call identifier RQ2-2016) του Ευρωπαϊκού Έργου ERANETMED (EURO-MEDITERRANEAN Cooperation through ERANET Joint Activities and Beyond). Το έργο κατατάχθηκε πρώτο σε σειρά βαθμολογίας. Ο κύριος στόχος του έργου «BIOGASMENA» είναι η αντιμετώπιση των βασικών τεχνολογικών προκλήσεων που αφορούν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας παραγωγής βιοαερίου τόσο στην Ευρώπη όσο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές κοινότητες.

Το έργο «BIOGASMENA» αποσκοπεί στην ανάδειξη της τεχνολογίας της ξηρής ζύμωσης για την παραγωγή βιοαερίου καθώς και διαφόρων υβριδικών μεθόδων παραγωγής ενέργειας (βιοαέριο, αιολική και ηλιακή ενέργεια) και στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών που θα μειώσουν τις απώλειες των θρεπτικών συστατικών κατά την επεξεργασία των χωνευμάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της ξηρής ζύμωσης, μέσω της ανάκτησης τους από την υγρή και στερεά φάση. Στα πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του έργου θα μελετηθούν καινοτόμες και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες παραγωγής βιοαερίου, όπως είναι ο συνδυασμός της καλλιέργειας μικροφυκών και της συμβατικής τεχνολογίας παραγωγής βιοαερίου με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προβλημάτων της τελευταίας. Το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στην Έρευνα - που είναι και ένας από τους βασικότερους στόχους των Προγραμμάτων ERANETMED - καθώς και στην ανάπτυξη και διεύρυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των νέων ερευνητών που συμμετέχουν σε αυτό, και ιδιαίτερα των ερευνητών από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, διευρύνοντας ταυτόχρονα τα επαγγελματικά τους δίκτυα συνεργασίας.  

Στις 5-7 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου, η οποία έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιου του Hohenheim στη Γερμανία. Οι εταίροι είχαν επίσης την ευκαιρία να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν σε δύο μεγάλους σταθμούς παραγωγής βιοαερίου στην Καρλσρούη και στη Χαϊδελβέργη. 

Το έργο «BIOGASMENA» περιλαμβάνει 10 ερευνητικούς φορείς από 10 χώρες (Αίγυπτος, Αλγερία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Τυνησία και Τουρκία) και 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από 3 ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Γερμανία και Κύπρος) και έχει διάρκεια 3 έτη. Το γενικό συντονισμό του έργου έχει το Πανεπιστήμιο του Hohenheim της Γερμανίας, ενώ η συντονίστρια της κυπριακής ομάδας που αποτελείται από το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού, Νηρέας και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις RTD. Talos Ltd και S.K. Euromarket Ltd, είναι η Δρ. Δέσπω Φάττα-Κάσινου, διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

*Μεταδιδακτορική συνεργάτιδα του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter65