Συμπληρωματικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για αναγνώριση πτυχίου


Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν δεκτοί για το Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 (Ιανουάριος 2012) θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΥΣΦΜ από τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011 μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις, κανόνες εισαγωγής και κανόνες διδάκτρων από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Ανακοινώσεις» ή από το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ στην Πανεπιστημιούπολη, Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου “Αναστάσιος Γ. Λεβέντης” (Ισόγειο) τηλέφωνο 2289 4021 καθημερινά από τις 8:00π.μ – 2:00μ.μ.

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση σε φάκελο ο οποίος θα φέρει την ταχυδρομική σφραγίδα ημερομηνίας και θα πρέπει να φτάσουν το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ- ΣΥΚΛΗΤΟΥ «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1

2109 ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

Τ.Θ 20537 - 1678 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


146