Συμπληρώστε έγκαιρα τα στοιχεία σας στο Σύστημα του Γεν. Λογιστηρίου για να βλέπετε το μισθό σας


Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στη νέα υπηρεσία ενημέρωσης τους για την κατάσταση πληρωμής τους κάθε τέλος του μήνα . Αυτό, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο λογαριασμό τους και να βλέπουν το έμβασμά τους, αλλά και τις  αποκοπές, από το μισθό τους. Μέχρι σήμερα, κάθε τέλος του μήνα, οι δημόσιοι υπάλληλοι (περιλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών) έπαιρναν ταχυδρομικώς το ποσό του εμβάσματος που έκανε η Κυβέρνηση στη τράπεζα ή το Συνεργατικό Ίδρυμα  που διατηρούσαν το λογαριασμό τους. Από το 2013, αυτό καταργείται και η ενημέρωση θα γίνεται ηλεκτρονικά.   

Για να μπορούν να βλέπουν το έμβασμά τους τώρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που βρίσκονται στο εξής λιγκ που τους οδηγεί στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους:  https://payroll.treasury.gov.cy/Payroll/Authentication/Login.aspx.

Στο λιγκ θα βρουν το Σύστημα Καταστάσεων Μισθοδοσίας στο οποίο μπορούν να  βάλουν μεταξύ άλλων, τον προσωπικό κωδικό και το ΙΒΑΝ της Τράπεζας ή Συνεργατικού που βρίσκεται ο λογαριασμός τους.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί έγκαιρα η φόρμα, δεν θα έχει επιπτώσεις στην καταβολή μισθού, πλην όμως, ο εργαζόμενος δε θα γνωρίζει ακριβώς το ποσό του εμβάσματός του και τις αποκοπές του. Επίσης από αυτό το Σύστημα, ο δημόσιος υπάλληλος θα μπορεί να παίρνει το πιστοποιητικό από το κράτος, για σκοπούς συμπλήρωσης του εντύπου για το Φόρο Εισοδήματος.    
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


374