Συνάντηση Αίγλης Παντελάκη με τη Θέμιδα Χριστοφίδου


Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση της Γενικής Διευθύντριας της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG EAC) Θέμιδος Χριστοφίδου, με τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) Αίγλης Παντελάκη. 

 Αρχικά η κα Παντελάκη συγχάρηκε την κα Χριστοφίδου για την ανάληψη των νέων καθηκόντων της και τόνισε τη στήριξη του ΥΠΠ  στο έργο που καλείται να επιτελέσει. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε αναφορά στην πολύ στενή σχέση του ΥΠΠ με τις υπηρεσίες της Ε.Ε., οι οποίες συμβάλλουν εποικοδομητικά στην υλοποίηση των εθνικών μεταρρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα την αξιοποίηση εμπειρογνωμοσύνης από το Structural Reform Support Service της Ε.Ε.

 Έγινε επίσης αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα, τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Πανεπιστημίων. Η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από την Κύπρο, εφόσον μπορεί να συμβάλει στη διεθνοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη βελτίωση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη για όσο το δυνατόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής Παιδείας και της Επιτροπής Απασχόλησης.

 Αναφερόμενες στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ η ΓΔ του ΥΠΠ σημείωσε τα πολλαπλά οφέλη του για την Κύπρο και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο θέμα της προσβασιμότητας των συμμετεχόντων. Η κα Χριστοφίδου με τη σειρά της τόνισε τη σπουδαιότητα του Προγράμματος, τόσο στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης και της συμμετοχής σχολικών ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών σε αυτό, όσο και στον τομέα του Πολιτισμού.

Τέλος, η κα Χριστοφίδου επιβεβαίωσε την πρόθεσή της για τη συνέχιση της συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το ΥΠΠ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


115