Συνάντηση ΟΛΤΕΚ με Καδή για το θέμα των εκπαιδευτικών Αορίστου Χρόνου


«Δεν θέλουμε και δεν θα δεχτούμε να δούμε κανένα συνάδελφό μας χωρίς εργασία τη νέα σχολική χρονιά»

Η ΟΛΤΕΚ ανακοινώνει ότι σε συνάντηση που είχε η Γραμματεία της στις 17/7/2017 με τον Υπουργό ΠΠ συζητηθήκαν διάφορα θέματα που αφορούσαν την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της:

Το σημαντικότερο όμως θέμα που συζητήθηκε κατά την συνάντηση μας ήταν το θέμα των συναδέλφων που έχουν υπηρεσία άνω των 30 μηνών (Αορίστου Χρόνου) οι οποίοι κινδυνεύουν τον ερχόμενο Σεπτέμβρη να βρεθούν στην ανεργία .

Θεωρούμε ότι αυτό γίνεται εξ υπαιτιότητας των λανθασμένων χειρισμών των αρμοδίων του ΥΠΠ. Τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις που προέκυψαν ξεκινούν από την εισαγωγή των Νέων Ωρολογίων Προγραμμάτων (ΝΩΠ) στην ΜΓΕ. Ο ίδιος ο Υπουργός μας διαβεβαίωνε ότι θα παρθούν τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε να μην υπάρξουν μειώσεις στις ανάγκες εκπαιδευτικών που εργάζονταν στα Λύκεια στις ειδικότητες των Γραφικών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής. Για τον σκοπό αυτό ο ΥΠΠ συνέστησε δυο επιτροπές οι οποίες θα παρακολουθούσαν την όλη διαδικασία κυρίως με τα Αναλυτικά των μαθημάτων της ΜΓΕ των οποίων θέματα εμπίπτουν ξεκάθαρα στα μαθήματα των Γραφικών Τεχνών και Τεχνικού Σχεδίου.

Δυστυχώς η ανεπάρκεια και η προχειρότητα που επέδειξε το ΥΠΠ ήταν τέτοιες που μέχρι και σήμερα δεν μπόρεσε να ελέγξει τη λειτουργία  των επιτροπών αυτών αλλά ούτε και να υιοθετήσει ορισμένα σημαντικά ευρήματα αυτών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δραματική μείωση των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών στα λύκεια και ο άδικος «εκδιωγμός» των συναδέλφων.

Τονίζουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε και δεν θα δεχτούμε να δούμε κανένα συνάδελφό μας χωρίς εργασία τη νέα σχολική χρονιά. Το ΥΠΠ έχει ηθική υποχρέωση προς τα άτομα αυτά που ως εργοδότης και οφείλει να εξεύρει τρόπους, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην βρεθεί στο κατώφλι της ανεργίας. Ταυτόχρονα ζητούμε από τη Διεύθυνση ΜΤΕΕ να ενεργήσει άμεσα και με τον Υπουργό να δώσουν λύση σε αυτό το φλέγον θέμα που αφήνει εκτεθειμένους αρκετούς συναδέλφους με πολλά χρόνια υπηρεσίας.

Ως ΟΛΤΕΚ έχουμε υποχρέωση να είμαστε σε εγρήγορση, ειδικότερα στο θέμα αυτό και σε συνεργασία με τις άλλες Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ να χαράξουμε μια κοινή γραμμή που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των συναδέλφων».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


103