Συνάντηση Πανεπιστημίου Κύπρου με τη Σχολή Κωφών


Στο πλαίσιο της πολύχρονης συνεργασίας τους, ομάδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Π.Κ., αποτελούμενη από τους κ. Φίλιππο Παττούρα, Προϊστάμενο Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, κα Χρυσάνθη Λοϊζίδου, Ανώτερη Λειτουργό και κα Χριστίνα Ματσούκα Αντρέου, Υπεύθυνη Λειτουργό Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης, πραγματοποίησαν πρόσφατα επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Σχολής Κωφών.

Κατά την επίσκεψη οι εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου συζήτησαν με τη κα Χρύσω Στυλιανού Διευθύντρια της Σχολής Κωφών, την Κίκα Χατζηκακού, Συνδετική Λειτουργό και τη Χρυσάνθη Σταύρου, Συντονίστρια της Σχολής Κωφών, τρόπους βελτίωσης του πλαισίου κοινωνικής στήριξης και παραχώρησης ακαδημαϊκών διευκολύνσεων σε φοιτητές του Π.Κ. με προβλήματα ακοής.

Tο τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2013/2014 φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 12 φοιτητές με πρόβλημα ακοής.  Για τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις, το Πανεπιστήμιο παρέχει στους φοιτητές αυτούς, μετά από αξιολόγηση των δυσκολιών του κάθε φοιτητή, ακαδημαϊκές διευκολύνσεις όπως, παράταση χρόνου στις εξετάσεις, επεξήγηση εξεταστικού δοκιμίου, φροντιστηριακή στήριξη, διερμηνέα νοηματικής γλώσσας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


90