Συνάντηση του Συμβουλίου του Φορέα ΔΙΠΑΕ με ΔΟΑΤΑΠ


Μετά από την συνάντηση του Συμβουλίου του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης με τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2017), ο Φορέας επισημαίνει στα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης τα ακόλουθα:

  1. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Παρουσιάζονται τίτλοι σπουδών σε Πτυχία και Μάστερ που υποβάλλονται στον ΔΟΑΤΑΠ Ελλάδας και στο ΚΥΣΑΤΣ, για ισοτιμία-αντιστοιχία και αναγνώριση, οι οποίοι δεν είναι ίδιοι με τους Τίτλους των πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτοί αναγνωρίστηκαν από ΕΑΙΠ (Επιτροπή Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων – για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια), ΣΕΚΑΠ (Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης – για τις Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΠ (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – για τα Δημόσια Πανεπιστήμια) ή Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Φορέα (www.dipae.ac.cy). Καμιά μεταβολή στοιχείων δεν είναι νόμιμη μετά την πιστοποίηση των προγραμμάτων, εκτός εάν έχει εγκριθεί από τον Φορέα. Η αυθαίρετη αλλαγή στοιχείων των προγραμμάτων οδηγεί σε άρση της πιστοποίησης. 

  1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ

Σε συνεννόηση με τον ΔΟΑΤΑΠ για την ακολουθητέα διαδικασία αποστολής τίτλων από Κύπρο για ισοτιμία και αντιστοιχία, καθορίζονται τα πιο κάτω:

  • Για κάθε φοιτητή υπάρχει ειδικός φάκελος ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του φοιτητή για τον τίτλο σπουδών του.
  • Έξω από τον φάκελο του φοιτητή αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, ο αριθμός της πολιτικής του ταυτότητας, ο αριθμός της φοιτητικής του ταυτότητας, το πρόγραμμα σπουδών στα ελληνικά και αγγλικά, η μορφή του προγράμματος (συμβατικό ή εξ αποστάσεως), η διάρκεια του προγράμματος, ο αριθμός ECTS ανά εξάμηνο φοίτησης, η γλώσσα στην οποία προσφέρθηκε το πρόγραμμα, ο τόπος σπουδών, ο τίτλος σπουδών, το εξάμηνο εγγραφής του φοιτητή και το εξάμηνο απόκτησης του τίτλου σπουδών.
  • Όλοι οι τίτλοι από το ίδιο πρόγραμμα σπουδών μπαίνουν σε ειδικό φάκελο/κασόνι έξω από το οποίο αναγράφονται: Ο τίτλος του προγράμματος, η γλώσσα στην οποία προσφέρθηκε, η διάρκεια του προγράμματος, ο αριθμός των τίτλων που περιέχονται στον φάκελο/κασόνι, ο χρόνος και ο τόπος απόκτησής τους.
  1. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Ο ΔΟΑΤΑΠ δεν αναγνωρίζει τίτλους σπουδών η χορήγηση των οποίων έχει πραγματοποιηθεί με αναγνώριση διδακτικών μονάδων από Ελληνικά ΑΕΙ, χωρίς προηγουμένως να έχει αποκτηθεί ο ημεδαπός τίτλος. Για να μπορέσει να γίνει αναγνώριση διδακτικών μονάδων χωρίς προηγουμένως να αποκτηθεί ο ημεδαπός τίτλος θα πρέπει ο φοιτητής, πριν από την εγγραφή του σε άλλο πανεπιστήμιο, να προσκομίσει  πιστοποιητικό διαγραφής από το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.   

  1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΕΓΙΑ

Σύμφωνα με το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα η ανώτατη εκπαίδευση   προσφέρεται μόνο από τα δημόσια Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Ο ΔΟΑΤΑΠ δεν αναγνωρίζει τίτλους σπουδών ιδιωτικών κολεγίων της Ελλάδας. Οι κατέχοντες τίτλους ιδιωτικών ιδρυμάτων υποβάλλουν αίτηση στα επαγγελματικά σώματα της Ελλάδας (π.χ. Δικηγορικό Σύλλογο) για αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και μόνο.

  1. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΔΟΑΤΑΠ

Τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης δεν νομιμοποιούνται να διαφημίζουν ότι προγράμματά τους είναι αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, διότι ο ΔΟΑΤΑΠ δεν αξιολογεί ούτε αναγνωρίζει προγράμματα, αλλά τίτλους σπουδών κατά περίπτωση. Με αυτήν την έννοια ο ΔΟΑΤΑΠ δεν δεσμεύεται ως προς την αναγνώριση τίτλων σπουδών οι οποίοι χορηγούνται στο πλαίσιο κατ' αρχήν αναγνωρισμένων προγραμμάτων και οι οποίοι υπόκεινται σε οριστική διαδικασία αξιολόγησης – αναγνώρισης μετά την υποβολή τους, ως τίτλοι σπουδών, στον ΔΟΑΤΑΠ.Μπορεί ένας τίτλος σπουδών του ιδίου προγράμματος να αναγνωριστεί και ένας άλλος όχι, λόγω συγκεκριμένων στοιχείων και χαρακτηριστικών που περιέχονται στο αντίγραφο τίτλου του φοιτητή και στους όρους φοίτησης. Αυτό ισχύει για όλους τους τίτλους σπουδών που απονέμονται στην αλλοδαπή από δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια. 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


138