Σύνδ. Προϋπηρεσιακής: Η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στη Μέση να αρχίσει μετά το 2017


Ο πρόεδρος του συνδέσμου Εκπαιδευτικών Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης (ΣΕΠΚΑ) Ελισσαίος Χριστοδούλου με επιστολή του στον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής σημειώνει ότι θα είναι πιο δίκαιο, η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης για τους εκπαιδευτικούς στη Μέση Εκπαίδευση να αρχίσει να εφαρμόζεται μετά το 2017, ώστε να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του Νόμου του 2010, για να μην αυξηθεί η ανεργία των Συμβασιούχων / Εκτάκτων καθηγητών. Αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Χριστοδούλου:

«ΘΕΜΑ: Προτεινόμενος Νόμος για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης στα Δημόσια σχολεία.

Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα και να σας πληροφορήσω ότι τον Ιούλιο του 2010 ψηφίστηκε Νόμος για την σταδιακή αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών από το 60ο στο 63ο έτος. O Νόμος αυτός είναι σε διαδικασία εφαρμογής από τον 01/09/ 2011 και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το έτος 2017.

Ο Νόμος του 2010 αναφέρει ότι «από την 1η Σεπτεμβρίου του 2011 θα αρχίσει η σταδιακή επέκταση του ορίου αφυπηρέτηση των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης από το 60ο στο 63ο έτος». Με βάση το πιο πάνω Νόμο, η αφυπηρέτηση των εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί σταδιακά με αποτέλεσμα κάποιες σχολικές χρονιές να μην υπάρχουν αφυπηρετήσεις εκπαιδευτικών στη Μέση Εκπαίδευση όπως φαίνεται στο Πίνακα 1.

Οι χρονιές που ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ με βάση το Νόμο του 2010 είναι το 2012, το 2014 και το 2016. Ο λόγος που δεν θα υπάρχουν αφυπηρετήσεις εστιάζεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι στην ηλικία αφυπηρέτησης θα πρέπει να εργαστούν περισσότερα χρόνια ώστε να συμπληρώσουν τη χρονολογία που ορίζει ο Νόμος και να αφυπηρετήσουν. Μετά το έτος 2017 θα αρχίσουν να αφυπηρετούν οι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Ο πιο κάτω πίνακας μας δείχνει αναλυτικά πως θα ισχύσει ο Νόμος του 2010.

 

1

2011

30/08/12

2

2012

30/08/2012

3

2013

30/08/2013

4

2014

30/08/2014

5

2015

30/08/2015

6

2016

30/08/2016

7

2017

30/08/201

8

2018

30/08/2018

60χρ –Αφυπηρ.

 

 

 

 

 

 

 

59 χρονών

60 χρονών

61χρ-

Αφυπηρ

 

 

 

 

 

58

Χρόνων

59

60 χρονών

61 χρονών

62χρ-

Αφυπηρ

 

 

 

57

Χρόνων

58

59

60

61 χρονών

62 χρονών

63χρ –

Αφυπηρ

 

56

Χρόνων

57

58

59

60

61

62 χρονών

63χρ - 

Αφυπηρ

55

Χρόνων

56

57

58

59

60

61

62 χρονών

 

Τώρα η Κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου θα φέρει Νομοσχέδιο για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών στα Δημόσια Σχολεία που σημαίνει ότι περιλαμβάνει και τη Μέση Εκπαίδευση. Αυτό όμως πιστεύουμε ότι θα φέρει σε δύσκολη και δυσμενή θέση τους εκπαιδευτικούς στη Μέση Εκπαίδευση, οι οποίοι είναι με το καθεστώς Συμβασιούχου και Έκτακτου διορισμού και περιμένουν να διοριστούν αφού αφυπηρετήσουν άλλοι εκπαιδευτικοί.

Με το νέο Νόμο σημαίνει ότι θα καθυστερήσουν να αφυπηρετήσουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του Δημοσίου με αποτέλεσμα το όριο αφυπηρέτησης στα επόμενα δύο χρόνια να αυξάνεται κατά έξη (6) μήνες το χρόνο ώστε μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2016 να αφυπηρετούν στα 65.

Πιστεύουμε ότι θα είναι πιο δίκαιο η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης για τους εκπαιδευτικούς στη Μέση εκπαίδευση να αρχίσει να εφαρμόζεται μετά το 2017, ώστε να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του Νόμου του 2010.

Ακόμη σας αναφέρουμε σχετικά με τη αφυπηρέτηση των εκπαιδευτικών της Δημοτικής εκπαίδευσης ότι με το Νόμο που θα ψηφιστεί την Πέμπτη 20/12/12 το όριο αφυπηρέτησης θα είναι το 62ο έτος ενώ της Μέσης Εκπαίδευσης θα είναι το 65ο.

Η ψήφιση της πρότασης της Κυβέρνησης θα έχει ως αποτέλεσμα να τερματίσει ουσιαστικά την είσοδο νέων εκπαιδευτικών στη Μέση Εκπαίδευση και να αυξήσει το πρόβλημα της ανεργίας των Συμβασιούχων / Εκτάκτων καθηγητών.

Θεωρούμε πιο δίκαιο η επέκταση στο 65ο έτος της ηλικίας να αρχίσει μετά την ολοκλήρωση των μεταβατικών διατάξεων για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο έτος.

Με την βεβαιότητα ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο πιο πάνω αίτημά μας σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες    

Με εκτίμηση

Ελισσαίος Χριστοδούλου, Πρόεδρος Σ.Ε.Π.ΚΑ.,Τηλ. 99469542, [email protected]»
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


163