Σύνδεσμος Ιδ. Φροντιστηρίων προς Αναστασιάδη: Έτσι θα καταπολεμηθεί η παρανομία


Η ηγεσία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου είχε σήμερα συνάντηση με τον υποψήφιο για την Προεδρία της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και συζήτησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των φροντιστηριούχων.

Στο υπόμνημά  του ο Σύνδεσμος αναφέρει τα πιο κάτω προβλήματα:   

 1.Να καθοριστεί το τι είναι παραπαιδεία

Για μας, παραπαιδεία είναι η παράνομη διδασκαλία μαθημάτων είτε από καθηγητές του δημοσίου είτε από ιδιώτες χωρίς τις απαιτούμενες άδειες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Εμείς λειτουργούμε νόμιμα με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και ελεγχόμαστε από το Υπουργείο Παιδείας. Τα δίδακτρα μας δηλώνονται και ελέγχονται από το Υπουργείο Παιδείας. Γι’ αυτό το λόγο, δεν αποδεχόμαστε ότι ο όρος παραπαιδεία πρέπει να αποδίδεται στα νόμιμα φροντιστήρια, αλλά σε όσους παρανομούν Διαφορετικά ο όρος αυτός πρέπει πρώτα να αποδίδεται στα Κρατικά Φροντιστήρια.

2. Καταπολέμηση παράνομων Φροντιστηρίων

Πάγια θέση του Συνδέσμου μας είναι η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για πάταξη της παράνομης διδασκαλίας φροντιστηριακών μαθημάτων που γίνονται είτε από λειτουργούς του Δημοσίου είτε από ιδιώτες.

Η Νομοθεσία που αφορά τα Ιδιωτικά Φροντιστήρια είναι σαφής και πρέπει να εφαρμοσθεί. Κανένας δεν πρέπει να είναι πάνω από τη νομοθεσία, είτε είναι ιδιώτης είτε δημόσιος υπάλληλος.

 3. Εισηγήσεις του Συνδέσμου μας για καταπολέμηση  της παρανομίας

 Α. Κρατικά Φροντιστήρια

Να προσλαμβάνονται μόνο αδιόριστοι καθηγητές. Έτσι περιορίζεται το πρόβλημα της ανεργίας που μαστίζει τους νέους επιστήμονες της χώρας μας. Παράλληλα οι νέοι επιστήμονες, δεν θα αναγκάζονται να καταφεύγουν σε παράνομα φροντιστήρια, για να εξασφαλίζουν το απαιτούμενο εισόδημα για να ζήσουν. Άλλωστε, οι κανονισμοί λειτουργίας των ΚΙΕ ορίζουν ότι πρέπει να απασχολούνται μόνο αδιόριστο εκπαιδευτικοί και για να απασχοληθεί διορισμένος καθηγητής, πρέπει αποδεδειγμένα να μην υπάρχει διαθέσιμος αδιόριστος εκπαιδευτικός.

Το κυριότερο όμως είναι ότι δεν θα έχουμε το άσχημο σημερινό φαινόμενο να υπάρχουν μαθητές που έχουν τον ίδιο καθηγητή το πρωί και το απόγευμα με τα τόσα πολλά κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται.

Β.  Κατοχύρωση επαγγέλματος

Να δημιουργηθεί Συμβούλιο εγγραφής φροντιστηρίων όπως συμβαίνει με άλλα επαγγελματα στη χώρα μας.               

Θα ήταν σωστό να καλείται ο Σύνδεσμος μας να καταθέτει την άποψη του για τα θέματα που αφορούν την ιδιωτική φροντιστηριακή εκπαίδευση. Η πολυετής εμπειρία μας θα βοηθήσει στις αποφάσεις που θα παίρνονται.        

Στο παρών στάδιο και μέχρι τη σύσταση του Συμβουλίου, πρέπει να καλείται εκπρόσωπος του Συνδέσμου μας σαν παρατηρητής, στις συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 

Γ. Αναγνώριση προϋπηρεσίας των καθηγητών των νόμιμων φροντιστηρίων

Η προϋπηρεσία των καθηγητών στα νόμιμα φροντιστήρια (Ιδιωτικά και Κρατικά) πρέπει να αναγνωρίζεται για σκοπούς διορισμού στη δημόσια εκπαίδευση.

Για να διοριστεί κάποιος στη δημόσια εκπαίδευση πρέπει να έχει πρώτα προϋπηρεσία στην νόμιμη φροντιστηριακή εκπαίδευση (ιδιωτική ή κρατική).

Με την αναγνώριση αυτή είναι σίγουρο ότι όλοι οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί θα επιλέγουν νόμιμη απασχόληση και θα σταματήσει το φαινόμενο να προτιμούν προσωρινά την παρανομία μέχρι τον διορισμό τους.

Παράλληλα εξασφαλίζεται ο διορισμός στο δημόσιο νέων εκπαιδευτικών που ήδη θα έχουν σημαντικές εμπειρίες στη διδασκαλία και δεν θα διορίζονται άτομα που για πολλά χρόνια δεν είχαν καμιά επαφή με το αντικείμενο τους, όπως συμβαίνει σήμερα.

Δ. Οικονομικά Κίνητρα

Τα οικονομικά κίνητρα που προτίθεται να δώσει η κυβέρνηση σε επιχειρήσεις που απασχολούν νέους επιστήμονες να δίνονται και στα Ιδιωτικά Φροντιστήρια.

Ε. Καθορισμός απολαβών καθηγητών ιδιωτικών φροντιστηρίων

Είμαστε πάντα στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για να συζητήσουμε τον καθορισμό των ελάχιστων απολαβών για τους καθηγητές που εργάζονται στα ιδιωτικά φροντιστήρια όπως συμβαίνει στην Ελλάδα.

Για όλα τα πιο πάνω πιστεύουμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεση υπερψήφιση της πρότασης νόμου από την ολομέλεια της βουλής. Μόνο έτσι θα υπάρξει τάξη και ευνομία στον άναρχο σήμερα, τομέα της ιδιωτικής φροντιστηριακής εκπαίδευσης.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


55