Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου: Σχολεία που νοιάζονται και φροντίζουν, άρα κοινωνία που αποδέχεται


Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου, με ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Οι σύγχρονοι ορισμοί στο χώρο της σχολικής ψυχολογίας, οι οποίοι αφορούν στην ψυχική υγεία των μαθητών αναφέρονται, όχι μόνο στην απουσία σημαντικών συμπτωμάτων φυσικής ή ψυχικής ασθένειας, αλλά και στην ταυτόχρονη ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που συμβάλλουν στη θετική προσαρμογή και στην ψυχολογική ευεξία των ατόμων (Χατζηχρήστου, 2011, Meyers & Meyers, 2003). Συνεπώς, η προαγωγή της συναισθηματικής υγείας, αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του, την κοινωνία και τις οικογένειες, και αναπτύσσεται μέσα από συγκεκριμένη φιλοσοφία πρωτίστως των μελών από τα οποία απαρτίζεται, εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Η διαμόρφωση της φιλοσοφίας για μια κοινωνία που αποδέχεται τα μέλη της και δεν κάνει διακρίσεις, ξεκινάει από το σχολείο το οποίο προωθεί τη στάση ότι εκτιμούνται όλοι οι μαθητές και αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα τους, χωρίς να μειώνεται η αυτοαξία τους. Εν συνεχεία, η δημιουργία ενός συστήματος που νοιάζεται και φροντίζει αφορά τη στάση όλων των επιμέρους μελών αυτού του συστήματος στις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπος ξεχωριστά και την ετοιμότητα των μελών να ανταποκριθούν θετικά στις προκλήσεις. Η συστημική αντιμετώπιση των δυσκολιών από τα σχολεία, τις οικογένειες και τις κοινότητες, όπου όλοι εργάζονται μαζί με κοινό σκοπό, τείνει να ενισχύει την ακαδημαϊκή επιτυχία και την ψυχική ευεξία των μαθητών (Esquivel, Doll, & Oades-Sese, 2011).

Είναι σημαντικό, τα σχολεία να είναι ανθρωπο-κεντρικά και να έχουν ως στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και όχι μόνο την ακαδημαϊκή. Συνεπώς, αν αποκλείουν άτομα στη βάση της ατομικής τους ικανότητας ή των περιβαλλοντικών παραγόντων επικινδυνότητας, τότε εξ ορισμού θέτουν τις βάσεις για ένα αποτυχημένο σύστημα. Επιπρόσθετα, η κοινωνία είναι υποχρεωμένη να προσαρμοστεί στις ανάγκες των παιδιών και όχι αντίστροφα, διδάσκοντας με αυτό το τρόπο την ευελιξία και τη δημοκρατικότητα ενός συστήματος που φροντίζει εξατομικευμένα τις ανάγκες που προκύπτουν και δεν αποκλείει τους λιγότερο προσοντούχους. Που επιτρέπει στα μέλη του να μιλούν για τις δυσκολίες τους χωρίς να στιγματίζονται, να συμπράττουν για να βρίσκουν λύσεις νιώθοντας ότι ανήκουν κάπου όπου τους αποδέχονται.

Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου υποστηρίζει την προώθηση τέτοιων σχολείων, όπου τα παιδιά να διδάσκονται σημαντικές αξίες για όλη τους τη ζωή, να κατανοούν ότι οι δυσκολίες δεν σε αποκλείουν, οι αποτυχίες είναι ευκαιρίες ανάπτυξης. Σχολείων που διδάσκουν τα παιδιά να εξασκούν τη συμπόνια, την ευγένεια, την αποδοχή, την ευγνωμοσύνη, την καλοσύνη, που συμβάλει στην ψυχική υγεία και την ευτυχία του εαυτού και του άλλου (Lyubomirsky, Sheldon, & Schkade, 2005). Στηρίζουμε το δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους να έχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης, παρέχοντας φροντίδα για τις εξατομικευμένες ανάγκες τους και δημιουργώντας υποστηρικτικά δίκτυα για να μεγαλώσουν χωρίς διακρίσεις.

*Ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου στα πλαίσια διοργάνωσης του EFPA European Semester 2018 τον Οκτώβριο θα φιλοξενεί το Standing Committee Psychology in Education με διακεκριμένους επιστήμονες από την Ευρώπη, οι οποίοι θα μιλήσουν για την ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες και άλλες ιδιαιτερότητες στη γενική εκπαίδευση».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


87