Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Β. Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Φυσική Αγωγή


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο επανεξέτασης της πλήρωσης πέντε (5) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή (θέση προαγωγής), ύστερα από εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας για ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής για προαγωγή των ενδιαφερόμενων μερών στην Προσφυγή αρ. 867/2010, αποφάσισε να επαναπροκηρύξει τις πιο πάνω θέσεις με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4664 και ημερομηνία 11.1.2013, ως γνωστοποίηση  αρ. 25, με ουσιώδη χρόνο συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων την 4.5.2010. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, οι θέσεις αυτές εξαιρούνται από την αναστολή της πλήρωσης θέσεων, όπως προνοείται από τον περί Απαγόρευσης Πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2013 (Ν.21(I)/2013). Η Επιτροπή, μετά από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο για προαγωγή στην πιο πάνω θέση. Στον τελικό κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Παρασκευή, 31  Μαΐου 2013

Ώρα 9.00 π.μ.

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ.Φακ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Σύνολο
μονάδων

6495

Σπύρου Μισιελίνα

216,28

7843

Δαμιανού Χρίστος

212,18

7952

Γρηγορίου Νίκος

210,83

6976

Χριστοδούλου Ελένη

210,77

9118

Θρασυβούλου Χρυστάλλα

210,76

8081

Ματσεντίδης Γιάγκος

210,20

7509

Τσιερκέζος Γεώργιος

209,35

6524

Φωτίου-Χωραΐτου Μαρία

208,81

10253

Λουκά Λουκάς

208,69

7842

Ευστρατίου Παύλος

208,58

9825

Αρτεμίου Ανδρέας

208,48

9517

Χαρή Χάρης

208,37

6753

Κισσονέργης Ανδρέας

208,19

10904

Ταύρου Ανδρέας

207,93

9406

Βασιλείου Βασιλική

207,85
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


144