Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Β. Διευθυντή στην Ειδική Εκπαίδευση


Η πιο κάτω διαδικασία πλήρωσης θέσεων προαγωγής είχε ανασταλεί στις 18.4.2013 λόγω της ψήφισης του περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2013 (Ν.21(Ι)/2013).  Μετά την απόφαση ημερομηνίας 18.7.2014 της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων για αποπαγοποίηση των εν λόγω διαδικασιών, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, προχώρησε στον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής και κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων.

Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

Ώρα 9.30 π.μ.

Π.5406

Χαραλαμπίδου-Ματθαίου Φωτεινή

214,55

8140

Μαππουρίδου Ζαχάρω

213,25

7911

Λάμπρου-Κοβαλένκο Κατερίνα

213,08

6466

Ορφανού-Ράαντ Μαρία

213,05

6716

Σάββα Παρασκευούλα

212,15

6947

Σοφοκλέους Χαράλαμπος

211,73

6869

Φιλίππου Ανδρούλλα

211,53

5303

Γιαλλούρη Αναστασία

210,92

6467

Χαρίτου-Γιασεμή Χριστίνα

210,65

6994

Κασίνη Ειρήνη

210,50

6430

Αδαμίδου Άννα

210,42

7170

Αγαθοκλέους Γεώργιος

209,84

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


156