Συνεντεύξεις με υποψηφίους για προαγωγή σε Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής για Προδημοτικής


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Προδημοτική Εκπαίδευση (1 θέση)
Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017
Ώρα 9 π.μ.

Π.5426

Αγγελίδου-Κώστα Μαρία

5312

Αντωνίου-Κοσμά Χριστίνα
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter24