Συνεργασία Cyprus Intitute of Marketing και Εasy Forex


Το Cyprus Institute of Marketing και η easyforex αποφάσισαν την περαιτέρω σύσφιξη της συνεργασίας τους για το 2013 και 2014. Συγκεκριμένα η easyforex θα συνεχίσει να στηρίζει το CIM MARKETING SUMMIT, μέσω της χρυσής χορηγίας. Επιπλέον έχουν συμφωνηθεί μεταξύ άλλων, η παραχώρηση σειράς υποτροφιών από το Cyprus Institute of Marketing σε υπαλλήλους της easyforex, η συμμετοχή αριθμού φοιτητών του Cyprus Institute of Marketing σε προγράμματα Internship της easyforex καθώς και η παραχώρηση χρηματικών βραβείων σε φοιτητές του Cyprus Institute of Marketing που διαπρέπουν ακαδημαϊκά.  Το Cyprus Institute of Marketing και η easyforex, ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν μια δυνατή συμμαχία προς όφελος των φοιτητών του Cyprus Institute of Marketing και των υπαλλήλων της easyforex.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


45