Συνεργασία Πανεπιστημίου Κύπρου με την Corinex Communications για ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων


 Με στόχο την ανάπτυξη νέων εργαλείων και προϊόντων στο ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα των έξυπνων δικτύων, η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει συνάψει συνεργασία με την εταιρεία Corinex Communications, η οποία είναι πρωτοπόρος στον τομέα των ευρωζωνικών υπηρεσιών για τηλεπικοινωνίες μέσω ηλεκτρικών καλωδίων (Broadband over Power Line - BPL).

Το εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας που διευθύνεται από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Η. Γεωργίου και η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας απασχολούν πέραν των 20 ερευνητών με εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διεσπαρμένης παραγωγής, έξυπνων δικτύων και πρόβλεψης παραγωγής ενέργειας. Ουσιαστικά μέσα από το ερευνητικό έργο που θα διεξάγεται στην Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας, το οποίο θα χρηματοδοτεί η εν λόγω εταιρεία, θα αναπτυχθούν πρωτοποριακά εργαλεία και αλγόριθμοι που θα ενσωματωθούν σε προϊόντα της εταιρείας Corinex Communications.

Η εταιρεία Corinex Communications ειδικεύεται στην ανάπτυξη και κατασκευή καινοτόμου τηλεπικοινωνιακής υποδομής προς υποστήριξη έξυπνων μετρητών και δικτύων (Smart Metering and Smart Grid Communication infrastructure).

Η τεχνολογία Broadband over Power Lines (BPL) η οποία χρησιμοποιείται από την Corinex Communications είναι 100 φορές γρηγορότερη και με σχεδόν το ίδιο κόστος με οποιαδήποτε άλλη στενοζωνική τεχνολογία μέσω ηλεκτρικών καλωδίων (narrowband powerline technology) που χρησιμοποιείται για συλλογή δεδομένων από μετρητές. Η συνεργασία αυτή προβλέπει την εγκατάσταση της κατάλληλης υποδομής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου που θα παραχωρηθεί από την Corinex Communications για τη δημιουργία ενός έξυπνου δικτύου όπου θα γίνονται οι δοκιμές.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Corinex Communications σκοπεύουν, μεταξύ άλλων, να ενισχύσουν την εμπορική λύση που προσφέρει η εταιρεία για ανάπτυξη έξυπνων δικτύων, με νέους αλγόριθμους που θα αναπτυχθούν στο Πανεπιστήμιο  και θα επικυρωθούν μέσω του πελατολογίου της Corinex. Η συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και της εταιρείας Corinex έρχεται να επιστεγάσει και τη δημιουργία νέων κατευθύνσεων σε επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας που θα αφορούν την Ενεργειακή Αειφορία και τα Έξυπνα Δίκτυα.

Για την πλήρη ανακοίνωση στα Αγγλικά πατήστε εδώ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


84