Συνέχιση και επέκταση του θεσμού του Ανοικτού Σχολείου αποφάσισε το Υπουργικό


 Με στόχο τη στήριξη της δια βίου μάθησης των πολιτών, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τη συνέχιση του θεσμού του Ανοικτού Σχολείου, που αποτελεί μια επιτυχημένη σύμπραξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με τις τοπικές κοινωνίες. Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε, παράλληλα, και τη σταδιακή επέκταση του θεσμού, ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια και βάσει κριτηρίων που αφορούν στη γεωγραφική κατανομή του θεσμού και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των δημοτών.

Η λειτουργία του Ανοικτού Σχολείου ξεκίνησε σε πιλοτική βάση το 2007, όταν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, σε συνεργασία με τους Δήμους, τις Σχολικές Εφορείες και τους γονείς, προχώρησε σε οργανωμένη αξιοποίηση των σχολικών χώρων. Κατά την περσινή σχολική χρονιά 2014-2015, στα προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου, που έχουν τόσο επιμορφωτικό όσο και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, συμμετείχαν πέραν των 11.000 πολιτών, κάθε ηλικίας.

Έκτοτε, ο θεσμός αγκαλιάστηκε από την κοινωνία και λειτουργεί επιτυχημένα, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του θεσμού που διενήργησε  το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης του ΥΠΠ.  Ανάμεσα στα θετικά στοιχεία του Ανοικτού Σχολείου καταγράφονται τα ακόλουθα:

  • Πλούσια θεματολογία προγραμμάτων, τα οποία κάθε Δήμος καθορίζει βάσει των ενδιαφερόντων και των προτιμήσεων των δημοτών του.
  • Χαμηλό κόστος συμμετοχής.
  • Προσφορά προγραμμάτων σε πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες.
  • Ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στα δρώμενα της τοπικής κοινωνίας και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
  • Ευκαιρίες για σωματική και πνευματική άσκηση.
  • Δυνατότητα ανάδειξης και ενίσχυσης των ατομικών ταλέντων.
  • Βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου της κοινωνίας, μέσω διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και ανάπτυξη του αθλητικού επιπέδου με την ενσωμάτωση αθλητικών δραστηριοτήτων στα προγράμματά του.
  • Προβολή του έργου δημοτών, σωματείων και οργανώσεων και συνεισφορά στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ δημοτών, τόσο ομοεθνών, όσο και άλλων εθνικοτήτων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στηρίζει τον θεσμό του Ανοιχτού Σχολείου, προσφέροντας το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης και χρήσης των σχολικών χώρων, αλλά και μέσω χορηγίας για την κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων τους.  Κατά τη φετινή σχολική χρονιά 2015-2016, το Ανοικτό Σχολείο λειτουργεί σε δέκα Δήμους, εκ των οποίων τέσσερις στην επαρχία Λευκωσίας (Λευκωσίας, Στροβόλου, Λατσιών και Λακατάμειας), τέσσερις στην επαρχία Λεμεσού (Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, Κάτω Πολεμιδιών και Μέσα Γειτονιάς), ένας στην επαρχία Λάρνακας (Λάρνακας) και ένας στην επαρχία Αμμοχώστου (Αγίας Νάπας).

Σημειώνεται ότι η αύξηση του συνολικού αριθμού συμμετεχόντων στα προγράμματα του Ανοικτού Σχολείου αναμένεται να συμβάλει στις προσπάθειες επίτευξης του εθνικού στόχου που έχει θέσει η Κύπρος για αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, από 6,9% το 2013, στο 12%, μέχρι το 2020.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


72