Συνεχίζονται οι αιτήσεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο για προπτυχιακά, μεταπτυχιακά 2014-15


Συνεχίζεται, μέχρι και τις 27 Ιανουαρίου 2014, η υποβολή αιτήσεων για εισδοχή στα προπτυχιακά (3) και μεταπτυχιακά (22) προγράμματα σπουδών που το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Κύπρο, αφιερωμένο αποκλειστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κύριος στόχος του, είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες της κοινωνίας για εξειδικευμένη γνώση και ανάπτυξη μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων με σύγχρονα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών υψηλής ποιότητας, τροφοδοτούμενα από τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας, της τεχνολογίας, της παιδαγωγικής μεθοδολογίας και της καινοτομίας.

Τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 είναι:

  • Σε προπτυχιακό επίπεδο:

«Αστυνομικές Σπουδές» • «Διοίκηση Επιχειρήσεων» • «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό»

  • Σε μεταπτυχιακό επίπεδο:

«Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος» • «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1]» • «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» • «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» • «Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα[2]» • «Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική» • «Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» • «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία» • «Επιστήμες της Αγωγής» •«Θεατρικές Σπουδές» • «Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα» • «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» • «Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας» • «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» • «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» • «Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας»• «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» • «Applied Health Informatics»  •  «Educational Leadership [3]» • «Master in Business Administration – MBA» • «Social Information Systems» • «Wireless Communication Systems»

Για το 2014-2015 προσφέρονται επίσης, μικρότερης διάρκειας προγράμματα κατάρτισης, σε αντικείμενα αιχμής:

  • Διαδικτυακά  Σεμινάρια στα Social Media
  • Διοικητική & Γραμματειακή Υποστήριξη Μονάδων Υγείας

Ανεξάρτητα, προσφέρονται και οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», για όλους όσοι έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και επιθυμούν να μελετήσουν ειδικές και μεμονωμένες πτυχές του Ελληνικού πολιτισμού.

Αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου (www.ouc.ac.cy) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://portal.ouc.ac.cy/%5Capplicants.aspx

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 27η Ιανουαρίου 2014[1] Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

[2] Σε συνεργασία με το Cyprus International Institute of Management

[3] Σε συνεργασία με το Saint Louis University (USA)
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

56