Συρρίκνωση για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο παρουσίασε το τέταρτο τρίμηνο του 2012 η οικονομία


Συρρίκνωση για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο παρουσίασε η κυπριακή οικονομία το τέταρτο τρίμηνο του 2012, με το κυπριακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) να μειώνεται κατά 3,4%, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση του κυπριακού ΑΕΠ από το τρίτο τρίμηνο του 2011, όταν άρχισε η συρρίκνωση της οικονομίας.

Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, η κυπριακή οικονομία υπολογίζεται ότι συρρικνώθηκε το τέταρτο τρίμηνο κατά 3,3%.

Aρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασε ο δευτερογενής τομέας της οικονομίας (Κατασκευές, Βιομηχανία), όπως επίσης οι τομείς του Εμπορίου, των Μεταφορών και των Υπηρεσιών (Δημόσια Διοίκηση, Ψυχαγωγικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες). Θετικό ρυθμό ανάπτυξης παρουσίασε ο τομέας των Νομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


128