Τα νέα κριτήρια για εισδοχή στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου


Tι δηλώνει στο Paideia-News ο Διευθυντής της ΑΑΚ Θεμιστός Αρναούτης 

Μετά από αρκετά χρόνια έχουν ενταχθεί φέτος στις τάξεις της Αστυνομίας νέοι αστυνομικοί με βάση αναθεωρημένα κριτήρια πρόσληψης τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα όσους ενδιαφέρονται να παρακαθίσουν στις εξετάσεις της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου  που διοργανώνει πλέον, η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως αναφέρει στο Paideia-News ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου Θεμιστός Αρναούτης: Tα κριτήρια πρόσληψης ήταν αναχρονιστικά και στην ουσία παρέμειναν τα ίδια για δεκαετίες, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τη σύγχρονη βιβλιογραφία, τις πρακτικές και προσεγγίσεις χωρών που θεωρούνται πρότυπα στην αστυνόμευση και τις απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε στην εκπόνηση μελέτης, οι εισηγήσεις της οποίας αποτέλεσαν τη βάση για καταρτισμό νομοσχεδίου το οποίο ψηφίστηκε σε Νόμο στις 26/10/2016.

 Ως εκ τούτου, οι τελευταίες προσλήψεις αστυνομικών έγιναν στη βάση του νέου νομικού πλαισίου, στο οποίο μεταξύ άλλων εισήχθηκε ο δείκτης μάζας σώματος, αναβαθμίστηκαν οι αθλητικές δοκιμασίες, καταργήθηκε η προφορική εξέταση καθώς επίσης εισήχθηκαν ψυχομετρικές εξετάσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων, δίδουν τη δυνατότητα απόρριψης προσώπων που δεν κρίνονται κατάλληλα για το επάγγελμα του αστυνομικού. Συγκεκριμένα, τα εν λόγω κριτήρια, περιλαμβάνονται στους Περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς Κ.Δ.Π 51/89. Όλα τα κριτήρια και προϋποθέσεις, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, βρίσκονται αναρτημένα στις ιστοσελίδες της Αστυνομίας Κύπρου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.police.gov.cy  και www.cypruspolicenews.com .
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


3707