Τα παιδιά παίρνουν το λόγο και συζητούν στη Βουλή για τις κλιματικές αλλαγές


   Μια αλλιώτικη συνεδρία διεξήχθη στις 21.3.2018 στην Επιτροπή Περιβάλλοντος με θέμα τις κλιματικές αλλαγές. Οι μαθητές/τριες των Ε’ και Στ’ τάξεων των δημοτικών σχολείων του Αγίου Σπυρίδωνα, Αποστόλου Βαρνάβα, Ελένειου, Α΄ Γερίου, Α’ Παλλουριώτισσας (Κ.Β), Β’ Παλλουριώτισσας (Κ.Β), Α’ Λατσιών (Κ.Β) και Β’ Λατσιών, πήραν το λόγο και εξέθεσαν τους προβληματισμούς τους, διατύπωσαν τις σκέψεις τους και έθεσαν τα ερωτήματά τους στους Βουλευτές, και την Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Βουλευτής κ. Αδάμος Αδάμου και σε αυτήν παρέστησαν και τοποθετήθηκαν οι Υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Χαμπιαούρης και Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής. Η συζήτηση διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Αντιπροσώπων, το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Μέσα από τη συζήτηση το θέμα των κλιματικών αλλαγών προσεγγίσθηκε μέσα από διάφορες οπτικές, στη βάση του ζητήματος διερεύνησης της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής του κάθε σχολείου. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν ζητήματα όπως τα στερεά απόβλητα, η ενέργεια, η αστική ανάπτυξη, εξάντληση των υπογείων υδάτων, το κυκλοφοριακό πρόβλημα, θέτοντας συνάμα ερωτήματα αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία, την εφαρμογή της και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη μη-τήρησή της. Παράλληλα, ανέφεραν συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις τα οποία υιοθετούν στο σχολείο τους για αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων. Αξίζει να σημειωθεί το ενδιαφέρον, αλλά και ο ενθουσιασμός που επεδείχθη από τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, οι οποίοι αναγνώρισαν στα παιδιά το δυναμισμό, το πάθος, τη γνώση, την ευαισθητοποίηση αλλά κυρίως τη διεκδίκηση του δικαιώματος τους να λαμβάνονται υπόψη και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, που αφορούν την ποιότητα ζωής τους αλλά και το δικαίωμά τους να ζουν σε συνθήκες αειφορίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος κ. Αδάμος Αδάμου εισηγήθηκε την καθιέρωση της Παιδοβουλής για το Περιβάλλον κάτι το οποίο έγινε δεχτό από όλα τα μέλη της Επιτροπής επισημαίνοντας ότι τα παιδιά είναι το μέλλον αυτού του τόπου και είναι αναγκαίο να συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις, να διατυπώνουν θέσεις και να καταθέτουν απόψεις. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κ. Χαμπιαούρης τόνισε τη σημασία που έχει η Εκπαιδευτική για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο σχολείο, σημειώνοντας ότι από τη θέση του ως πολιτικός προϊστάμενος θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παραπέρα προώθησή της. Τέλος, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κ. Καδής επεσήμανε ότι θα συνεργασθεί στενά με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για παραπέρα ενίσχυση και προώθηση πρακτικών μέτρων για την αειφόρο διαχείριση των σχολείων
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

ygeia news rss

51