Τα πολυαναμενόμενα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι γεγονός


ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΑΔΩΝΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ*

Το Τμήμα Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Δεξιοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) ανακοίνωσε την έναρξη χορήγησης των δανείων για Μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κύριες πρόνοιες των δανείων για Μεταπτυχιακές σπουδές είναι οι ακόλουθες:

 • Το δάνειο αυτό θα δίδεται σε όσους φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του ΗΒ για την ακαδημαϊκή χρονιά 2016-17.
 • Το μέγιστο ποσό του δανείου καθορίζεταιστις £10,000 (Αγγλικές Στερλίνες).
 • Δικαίωμα στο δάνειο θα έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες κάτω από την ηλικία των 60 ετών κατά την έναρξη των σπουδών τους.
 • Οι αιτητές που κατέχουν Μεταπτυχιακού (Master) δενθα εγκρίνονται για το δάνειο αυτό.
 • Οι φοιτητές θα μπορούν να εγκριθούν για το δάνειο αν επιλέξουν διδακτέο  ή ερευνητικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (TaughtMastersorMastersbyresearch). Παραδείγματα μεταπτυχιακών που καλύπτονται από το δάνειο είναι τα ακόλουθα:MA, MSc, MRes,MBA, MEdand LLM.
 • Οι Διδακτορικές σπουδές θα καλύπτονται από ξεχωριστό δάνειο.
 • Το δάνειο θα καλύπτει όλους τους κλάδους και τομείς σπουδών.
 • Το δάνειο θα καλύπτει φοιτητές πλήρους, μερικής και εξ’αποστάσεως φοίτησης.
 • Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού πλήρους φοίτησης (fulltime) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1-2 χρόνια καιγια το Μεταπτυχιακό μερικής φοίτησης (parttime)τα 4 χρόνια.
 • Το επιτόκιο του δανείου θα είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει για τα δάνεια για πτυχιακές σπουδές στο ΗΒ και που έχει καθοριστεί στο 3% + ποσοστόπληθωρισμού(RetailPriceIndex) του ΗΒ (Για το 2015, το ποσοστό κυμαίνεται κοντά στο 1% με καθοδική πορεία).
 • Η αποπληρωμή των δανείων θα αρχίσει το 2019 και θα αφορά όσους φοιτητές έχουν αποφοιτήσει, εργάζονται και αμείβονται ετησίως με περισσότερες από £21,000ή €29,000 περίπου σύμφωνα με την σημερινή ισοτιμία (€2400 μηνιαίως).
 • Το ποσοστό της αποπληρωμής έχει καθοριστεί στο 6% του ποσού που υπερβαίνει τις  £21,000 ή €29,000 ετησίως. Π.χ. αν ο φοιτητής αμείβεται με €30,000 ετησίως τότε υποχρεούται να πληρώσειμηνιαία δόση της τάξεως των €5 (30,000-29,000 = 1000 Χ 6% = 60 / 12 = €5).
 • Το δάνειο θα διαγράφεται στα 30 χρόνια από την ημέρα που θα πρέπει ο φοιτητής να το αποπληρώσει.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ποσό του δανείου θα χορηγείται στο φοιτητή και όχι στο πανεπιστήμιο. Θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του φοιτητή να επιλέξει κατά πόσο θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για την πληρωμή των διδάκτρων ή για την κάλυψη άλλων σχετικών με τις σπουδές τους εξόδωνόπως αυτά της διαμονής και διατροφής του κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ΗΒ.  

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αιτήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με το 22669779 ή το [email protected]

*Διευθύνων Σύμβουλος

TCSΕκπαιδευτικοί Σύμβουλοι

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


71