Τα προβλήματα των σχολείων Αγ. Αντωνίου, Αγ. Κασσιανού, Ελένειου και Φανερωμένης στην Επ. Παιδείας


ΚΥΠΕ-(ΑΠΕ-ΜΠΕ)- Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά σχολεία στο Κέντρο της Λευκωσίας, Αγίου Αντωνίου, Αγίου Κασσιανού, Ελένειου, και Φανερωμένης βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, η οποία συνέστησε ειδική επιτροπή για μελέτη των προβλημάτων και συζήτησής τους με το Υπουργείο Παιδείας.
 
Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, ο Πρόεδρος της Κυριάκος Χατζηγιάννης είπε πως τα σχολεία αυτά αντιμετωπίζουν μια υπαρξιακή κρίση, οι αριθμοί μαθητών παρουσιάζει μια διαρκώς φθίνουσα πορεία, κάτι που πρέπει να προβληματίσει όλους τους φορείς.
 
Είπε πως θα πρέπει να αλλάξει η υφιστάμενη κατάσταση που είναι προβληματική, καθώς μαθητές δεν γράφονται ή φεύγουν από τα συγκεκριμένα σχολεία γιατί φοιτούν και ξένοι μαθητές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η προκατάληψη ότι στα σχολεία με ξένους μαθητές η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι χαμηλή. Πρόσθεσε πως θα πρέπει τα συγκεκριμένα σχολεία να αναβαθμιστούν επειδή βρίσκονται σε γειτονιές που έχουν φθίνουσα κοινωνική ανάπτυξη.
 
Σημείωσε πως σήμερα μελετήθηκαν προτάσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της μείωσης των μαθητών και της νοοτροπίας ότι τα παιδιά που φοιτούν σε αυτά μειονεκτούν καθώς η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι χαμηλότερη.
 
Είπε επίσης πως θα πρέπει να μελετηθούν και μέτρα όπως η επέκταση των περιφερειών που καλύπτουν τα συγκεκριμένα σχολεία, η μετατροπή κάποιων από αυτά τα δημοτικά σχολεία σε ολοήμερα, για να δοθεί κίνητρο σε οικογένειες να εγγράφουν τα παιδιά τους σε αυτά.
 
Ο κ. Χατζηγιάννης είπε πως έχει συσταθεί μια επιτροπή η οποία θα έχει συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας για μελέτη των εισηγήσεων ούτως ώστε πριν από το καλοκαίρι να επαναληφθεί αυτή η συζήτηση στη Βουλή με δεδομένες τις πολιτικές αποφάσεις που μέχρι τότε θα ληφθούν
 
Σε δηλώσεις του, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κασσιανού Παντίνος Μαυρογένης, είπε πως το σχολείο υπολειτουργεί, πως οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι ακατάλληλες και δεν μπορούν να συντηρήσουν μεγάλο αριθμό μαθητών, πέραν των 75 μαθητών. Πρόσθεσε πως έχει αλλάξει κατά πολύ ο δημογραφικός χαρακτήρας της περιοχής με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται μια συνεχής μείωση στον αριθμό των μαθητών.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter64