Τα θέματα που θα παρακαθίσουν σε γραπτή εξέταση οι υποψήφιοι για πρόσληψη στην Αστυνομία


Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση για πρόσληψη στην Αστυνομία  θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα:

Η γνωστοποίηση στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter363