Ταλιαδώρος: Παρατηρείται μια απόλυτη απόκλιση της εκπαίδευσης από την αγορά εργασίας


«Παρατηρείται μια απόλυτη απόκλιση της εκπαίδευσης από την αγορά εργασίας και μια αδυναμία αξιοποίησης του εξαιρετικά μορφωμένου και καταρτισμένου δυναμικού της χώρας». Αυτό ανέφερε στο χαιρετισμό του στην Εκπαιδευτική Ημερίδα του Συνδέσμου Οικονομολόγων Κύπρου (ΟΕΛΜΕΚ) και του CIIM με θέμα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΤΗΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ» ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Δημήτρης Ταλιαδώρος. Ο κ. Ταλιαδώρος κάνοντας αναφορά στις προσπάθειες για υλοποίηση κάποιων στόχων που είχαν τεθεί από το υπουργείο Εργασίας και το υπουργείο Παιδείας είπε ότι «παραμείναμε στις εξαγγελίες και στις διακηρύξεις προθέσεων».

Ακολουθεί η ομιλία του προέδρου της ΟΕΛΜΕΚ:

«Μια χώρα που θα έπρεπε να είναι πρωτοπόρος στη γνώση αν λάβει κανείς υπόψη πόσα χρόνια ακούμε διακηρύξεις και επισημάνσεις για την αναγκαιότητα να καταστεί η Κύπρος χώρα υπηρεσιών και κέντρο ερευνητικών προγραμμάτων και των δυνατοτήτων της να μετατραπεί σε περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών.

Πριν μερικά χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διακήρυξε ότι στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έπρεπε να καταστεί η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή! Η απρόβλεπτη οικονομική κρίση που ξέσπασε και η επακολουθούμενη ύφεση ήταν ένας σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας, που σίγουρα δεν επέτρεψε την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου στόχου. Στόχος ο οποίος φυσικά, δε θα πάψει ποτέ να είναι επίκαιρος ειδικότερα για τη μικρή οικονομία της Κύπρου.

Απόλυτη απόκλιση της εκπαίδευσης

Μια χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό της νεολαίας της να προχωρά σε τριτοβάθμια μόρφωση  θα έπρεπε να επιδεικνύει τεράστια ανάπτυξη και πολλά καινοτόμα βήματα κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών και της έρευνας. Δυστυχώς όμως, παρατηρείται μια απόλυτη απόκλιση της εκπαίδευσης από την αγορά εργασίας και μια αδυναμία αξιοποίησης του εξαιρετικά μορφωμένου και καταρτισμένου δυναμικού της χώρας. Μια χώρα που θα έπρεπε να είναι πρωτοπόρος στη γνώση αν λάβει κανείς υπόψη πόσα χρόνια ακούμε διακηρύξεις και επισημάνσεις για την αναγκαιότητα να καταστεί η Κύπρος χώρα υπηρεσιών και κέντρο ερευνητικών προγραμμάτων και των δυνατοτήτων της να μετατραπεί σε περιφερειακό κέντρο παροχής υπηρεσιών.

Παραμείναμε στις εξαγγελίες και στις διακηρύξεις

Πριν μερικά χρόνια το Υπουργείο Παιδείας εξήγγειλε «τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για συνολική και ενδελεχή μελέτη του θέματος της εισαγωγής της επιχειρηματικότητας στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου. Όροι εντολής της Ομάδας Εργασίας θα είναι να προτείνει την πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για το θέμα και να ετοιμάσει Πρόταση και Σχέδιο Δράσης για την Εισαγωγή της Επιχειρηματικότητας στα Προγράμματα Σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης». Ουσιαστικά όμως παραμείναμε στις εξαγγελίες και στις διακηρύξεις προθέσεων.

Ο όρος «επιχειρηματικότητα» είναι αρκετά παρεξηγημένος, ειδικά όταν αναφέρεται η ένταξή του στην εκπαίδευση.  Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την ίδρυση και ανάπτυξη μιας επιχείρησης, ούτε το επιχειρηματικό πνεύμα είναι ένα προσόν που πρέπει να διαθέτουν μόνο οι επιχειρηματίες. Αφορά κυρίως την αναζήτηση και ενεργοποίηση των ταλέντων και των δυνατοτήτων των νέων για έκφραση και δημιουργία. Είναι η ενθάρρυνση των νέων να ξεπερνούν τους φόβους και τις όποιες αναστολές τους μπροστά σε μια ενδεχόμενη αποτυχία. Οι νέοι μας πρέπει να μάθουν να δοκιμάζουν, να στηρίζονται στις δυνάμεις τους, να δημιουργούν, να κρίνουν, να κάνουν λάθη και να μαθαίνουν από αυτά.

Να καλλιεργηθούν δεξιότητες

Με την εισαγωγή της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση μπορούν να αλλάξουν θεμελιώδεις μαθησιακές διαδικασίες και να υιοθετηθούν νέες. Με αυτές να καλλιεργηθούν δεξιότητες όπως:

  • Η ανάπτυξη της αυτογνωσίας
  • Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
  • Η ενίσχυση των δυνατοτήτων επιλογής
  • Η ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Η δυνατότητα λήψης αποφάσεων
  • Η διαχείριση του χρόνου
  • H αυτοπειθαρχία
  • H υπευθυνότητα

Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας μπορεί με βεβαιότητα να συμβάλει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή και συνιστά απαραίτητο εφόδιο επιβίωσης για τον άνεργο  πτυχιούχο αφού θα συνδέσει την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Δουλεύοντας στα πλαίσια του επιχειρηματικού πνεύματος, ο μαθητής θα πάρει τη γνώση με βιωματικό τρόπο, θα πάψει να είναι ένας παθητικός δέκτης και σταδιακά θα μετατραπεί σε δημιουργό της γνώσης.

Κανένα ουσιαστικό μέτρο ανάπτυξης στη συμφωνία με την Τρόικα

Με την καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση γίνεται ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για πρόληψη της ανεργίας που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και φθάνει πλέον το ποσοστό 14% ρεκόρ για τα κυπριακά δεδομένα. Και δυστυχώς είναι με λύπη που οφείλουμε να επισημάνουμε, ότι στα τόσα μέτρα που συμφωνήθηκαν μεταξύ Κυβέρνησης και Τρόικα και προωθήθηκαν για ψήφιση στη Βουλή, δεν περιλαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο ανάπτυξης ή δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η  ανάπτυξη μιας οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με ένα συνδυασμό της επιχειρηματικότητας, της επιστημονικής γνώσης, της τεχνολογίας και της έρευνας. Έχει επισημανθεί πολλές φορές η αναγκαιότητα για προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα πέραν από την παροχή μιας απαραίτητης γενικής ανθρωπιστικής μόρφωσης με στόχο την απόδοση στην κοινωνία ολοκληρωμένων ανθρώπων με προσωπικότητα και εθνική αυτογνωσία, δεν μπορεί να αγνοεί την αγορά εργασίας και τις απαιτήσεις της.

Τεράστιο απόθεμα πτυχιούχων

Μια χώρα λοιπόν μ’ ένα τεράστιο απόθεμα πτυχιούχων ή νέων που πρόκειται να σπουδάσουν, οφείλει να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα για την επιχειρηματικότητα, πρώτιστα μέσω της εκπαίδευσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να προταχθεί στην εκπαίδευση των νέων η επιχειρηματικότητα μέσω εκπαιδευτικών πράξεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να εντάξουν τη διαπαιδαγώγηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα σε όλα τα αναλυτικά τους προγράμματα, να διοργανώσουν ενημερωτικές εκστρατείες και να προχωρήσουν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το θέμα.

Η χώρα μας, διαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτημα να μετατραπεί σε χώρα παραγωγής της γνώσης. Η ανάπτυξη και η σταθεροποίηση της οικονομίας μας μπορεί να επιτευχθεί από την επένδυση στην επιχειρηματικότητα, την ευρηματικότητα, την έρευνα και την καινοτομία».

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


191